Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Witamy, portal JM Metrology jest portalem
informacyjnym dot. zagadnień pomiaru
siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz
związanych z tym wymagań metrologicznych
jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe)
oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące.
Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące
publikacjami autorskimi.

Staramy się również przekazywać informacje dotyczące
nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Odpowiadamy na każde zgłoszenie,
zawsze udzielamy rzeczowych odpowiedzi.
pomagających w realizacji projektu.

Wagi przemysłowe

Bazujemy na ponad 20-letnim doświadczeniu w montażach, legalizacji / wzorcowaniu wag NAWI i MID, także we współpracy z renomowanymi korporacjami europejskimi.

Informacje techniczne

Informacje techniczne dotyczą zagadnień techniki wagowej i związanych z nią rozwiązań automatyki przemysłowej w energetyce, przemyśle cementowym, hutnictwie a także kolejnictwie.

Urządzenia DSAT

Diagnostyka taboru kolejowego jest istotnym elementem bezpieczeństwa przewozów kolejowych.
Odnosi się to zarówno do transportu osób jak i towarów.
Na europejskich sieciach kolejowych instaluje się wiele urządzeń diagnostycznych.
Te zagadnienia także nie są nam obce.

Skontaktuj się z nami!Kontakt!

Ostatnie nowości na portalu JM Metrology – Doradztwo Metrologiczne Wagowe: