mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Zgodność modułów NAWI


Kategoria:

Zgodność modułów NAWI

Zgodnie z Dyrektywą 90/384/EWG, Zał. Nr 3, zmienionej Dyrektywą 93/68/EWG (aktualnie 2009/23/WE) producent, który zamierza przedstawić przyrząd do legalizacji WE musi zapewnić i zadeklarować, że przyrząd ten jest  zgodny z typem opisanym w zatwierdzeniu typu WE oraz spełnia wymagania dyrektywy, która tego dotyczy.

Ponieważ zatwierdzenie typu WE (EC type approval) obejmuje różne rodzaje modułów i/lub dopuszcza typoszeregi mierników wagowych o różnych Max i/lub zakresach pomiarowych niezbędne jest, aby producent wykazał przed legalizacją pierwotną, że połączone ze sobą moduły są nawzajem zgodne a ponadto zgodne z miernikiem wagowym.

Odpowiednie wymagania i charakterystyki dla wykazania zgodności modułów są zawarte w przewodniku WELMEC 2 (Wydanie 3, 2000 r., Rozdział 11). Przedstawiono tam formularze, które dotyczą kompletnej wagi, miernika wagowego i wagowych przetworników pomiarowych a ponadto zwierają 4-ry warunki wg normy PN-EN45501 i 6 innych technicznych, cząstkowych.

W poniższym pliku przedstawiamy objaśnienie pojęć stosowanych w tych formularzach:

Objaśnienie do formularzy z rozdz. 11 WELMEC 2, 2000

Uwaga:

Dowód zgodności modułów jest także wymagany po wymianie:

  •  sterownika (miernika) wagowego na inny (którego typ musi posiadać zatwierdzenie typu WE); lub
  •  analogowych przetworników pomiarowych na przetworniki innego typu, przy czym muszą one posiadać odpowiednie świadectwo sprawdzenia lub zatwierdzenie typu.

Dla przypomnienia:

MODUŁ to część wagi nieautomatycznej wymagana do uzyskania wyniku ważenia i przynależnych mu wskazań podstawowych (patrz norma PN-EN 45501). Moduł może być sprawdzany oddzielnie i posiada przypisany mu ułamek błędu pi.

Przykłady modułów wagi nieautomatycznej: wagowy przetwornik pomiarowy, miernik (sterownik) wagowy, urządzenie wskazujące, system kasowy wyliczający cenę, oprogramowanie itp.