Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: TSI


Kategoria:

TSI

TSI

TSI – Techniczne specyfikacje interoperacyjności  ang. Technical Specifications for Interoperability, 

szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i ogłaszane przez Komisję Europejską.

Wykaz Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności mające zastosowanie do systemu kolei dużych prędkości i systemu kolei konwencjonalnych można znaleźć na przykład na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl.

Będą to aktualne TSI m.in. dla podsystemów:

  • infrastruktura;
  • energia;
  • tabor lokomotywy i tabor pasażerski;
  • tabor kolejowy – hałas;
  • sterowanie;
  • Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”;
  • Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych”;
  • „Tabor – wagony towarowe”;
  • ruch kolejowy.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.