mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

zapewnienie

You are here: Home / Posts Tagged "zapewnienie"

Ładowanie samochodów elektrycznych

Ładowanie samochodów elektrycznych Ładowanie samochodów elektrycznych – PTB rozwija system nadzoru ładowania pojazdów elektrycznych. Każdy, kto tankuje auto wychodzi z założenia, że w rozliczeniu zapłaci za ilość paliwa rzeczywiście wlana do zbiornika. I to podejście jest właściwe, albowiem za to odpowiedzialne urzędy (w Niemczech PTB, u nas GUM) sprawdzają i dopuszczają do użytkowania dystrybutory paliwa. […]

Szyny wagowe

Szyny wagowe Szyny wagowe – to szyny na wagach wagonowych zwanych potocznie kolejowymi. W pomostowych wagach wagonowych szyny muszą być tak zabudowane, aby pomost mógł mieć wystarczający luz (nie może zostać zakleszczony / zablokowany). Co oznacza, że szyny na wadze muszą być oddzielone od pozostałego toku szynowego poprzez zapewnienie odpowiednich szczelin. W tym celu a […]

GMP

GMP = Dobra Praktyka Produkcyjna –  (Good Manufacturing Practice) GMP to zbiór działań zdefiniowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu. Ma na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych. Pozwala więc na eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem wyrobu obcymi substancjami […]

Konserwacja wag

Konserwacja wag Konserwacja wag  – technologicznie „wnętrza” wag / systemów ważących szczególnie w ostatnich latach stają się coraz bardzie złożone. Znacznie trudniej jest zatem określić stan techniczny poszczególnych elementów lub podzespołów – nowoczesne urządzenia posiadają więcej „słabych punktów”. Ponadto konstruktorzy odchodzą od przewymiarowania i skłaniają się w kierunku projektowania oszczędnych i lekkich konstrukcji. Znaczna ilość […]

Infra oraz ultradźwięki

Infra oraz ultradźwięki Infra oraz ultradźwięki – międzynarodowy zespół ekspertów podjął prace nad ustaleniem granic zakresu częstotliwości słyszalnych przez człowieka. Zarówno dolnej (infradźwięki) jak i górnej (ultradźwięki). Projekt ten będący częścią europejskiego programu badawczego w dziedzinie metrologii był koordynowany przez PTB (Federalny Instytut Fizyczno-Techniczny). Uczestniczyli w nim nie tylko akustycy z PTB, lecz także eksperci w […]

Znak e

Znak e Znak e na towarze paczkowanym oznacza zapewnienie paczkującego lub zlecającego paczkowanie, że towar paczkowany spełnia wymagania określone w przepisach o towarach paczkowanych.   Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych paczkujący lub zlecający paczkowanie może na własną odpowiedzialność użyć znaku e towary paczkowane, jeżeli towary te oraz proces kontroli paczkowania produktów spełniają […]

ZAPEWNIENIE JEDNOLITOŚCI POMIARÓW

ZAPEWNIENIE JEDNOLITOŚCI POMIARÓW ZAPEWNIENIE JEDNOLITOŚCI POMIARÓW = wszelkie przepisy prawne, środki techniczne i niezbędne działania stosowane do zapewniania wiarygodności pomiarów w metrologii prawnej.

METROLOGIA PRAWNA

METROLOGIA PRAWNA METROLOGIA PRAWNA jest to dział metrologii odnoszący się do działań, które wynikają z wymagań ustawowych i dotyczą: pomiarów, jednostek miar, przyrządów pomiarowych oraz metod pomiarowych, które są przeprowadzane przez kompetentne organy. Przedmiot metrologii prawnej może być różny w różnych krajach. Kompetentne organy odpowiedzialne za działania metrologii prawnej, lub za część tych działań, są zwykle […]