Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Komunikat NAWI

Komunikat NAWI Komunikat NAWI – Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/23/WE. Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C300/3  z dnia 11.09.2015. Dotyczy on wag nieautomatycznych (NAWI)  i podaje publikację tytułów oraz odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa humanizacyjnego EU. W odniesieniu do normy EN 45501:2015 zatytułowanej „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”, zgodnie z […]

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001 Aktualna ISO 9001, czyli PN-EN ISO 9001:2015 -5  została zaktualizowana zgodnie z nową koncepcją opracowywania norm systemów zarządzania. Chodzi mianowicie o HLS = High Level Structure (tzn. wg struktury nadrzędnej), bazującą na następujących założeniach: unifikacji struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania oraz identycznego bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania. […]

Wagi w zbloczach

Wagi w zbloczach Wagi w zbloczach – to wagi w dźwignicach o zbloczach hakowych. Przypomnijmy, że sposób zabudowy wagi na suwnicy (dźwignicy) jest wyznaczony możliwą do uzyskania dokładnością ważenia. Możemy zatem wyróżnić następujące wagi: Wagi suwnicowe legalizowane (czyli przeznaczone do legalizacji) z zabudową”: na podwójnej ramie, w systemach regałowych, w zbloczach hakowych, w trawersach, na […]

Fałszerstwa licznikowe

Fałszerstwa licznikowe Fałszerstwa licznikowe –  Niemiecka Frankfurter Allgemeine Zeitung informuje o przeprowadzonej przez TÜV Rheinland ankiecie / studium wśród 1589 osób, które kupiły / sprzedały w Niemczech używane auta. W jej wyniku okazało się, że: najmniejszym zaufaniem dotyczącym przebiegu auta a więc stanu licznika km cieszy się wolny handel używanymi samochodami (65,8%), następni w kolejności […]

USFDA

USFDA (Food and Drug Administration) lub FDA USFDA – amerykańska Agencja Żywności i Leków – zajmuje się kontrolą żywności (dla ludzi i zwierząt) suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych, urządzeń emitujących promieniowanie (w tym niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych. UWAGA! Pozytywna opinia wydana przez FDA dla produktu spożywczego lub leku jest uznawana (także poza […]

Materiał ortotropowy

Materiał ortotropowy Materiał ortotropowy – to materiał, którego właściwości mechaniczne lub termiczne są różne i niezależne w trzech prostopadłych do siebie kierunkach. Przykład: właściwości drewna na poniższym rysunku są opisywane w 3-ch kierunkach: 1 – podłużnym, czyli wzdłuż włókien; 2 – promieniowym, tzn. wg normalnej do słojów rocznych; 3 – stycznym, tj. wg stycznej do […]

Klima w biurze

Klima w biurze Klima w biurze a Panie marzną. Często zdarza się, że Paniom jest w klimatyzowanym biurze zbyt chłodno a Panom za ciepło. Szczególnie teraz, gdy na zewnątrz panują temperatury powyżej 30°C a w biurze pracuje klimatyzacja. Panowie chętniej regulują temperaturę w dół zaś Panie chętnie by ją zwiększyły i w pełni lata przynoszą […]

Infra oraz ultradźwięki

Infra oraz ultradźwięki Infra oraz ultradźwięki – międzynarodowy zespół ekspertów podjął prace nad ustaleniem granic zakresu częstotliwości słyszalnych przez człowieka. Zarówno dolnej (infradźwięki) jak i górnej (ultradźwięki). Projekt ten będący częścią europejskiego programu badawczego w dziedzinie metrologii był koordynowany przez PTB (Federalny Instytut Fizyczno-Techniczny). Uczestniczyli w nim nie tylko akustycy z PTB, lecz także eksperci w […]

Pomiar względny

Pomiar względny W niniejszej części dotyczącej dokładności ważenia omówimy pomiar względny. W przypadku pomiaru względnego określane są różnice mas. Przy dozowaniu nie jest istotna całkowita ilość produktu w silosie – celem pomiaru jest, bowiem uchwycenie zmiany ciężaru. W celu określenia dokładności pomiaru względnego jest stosowane wyrażenie: gdzie: u = niepewność pomiaru dLin = błąd nieliniowości (wg arkusza […]

Pomiar bezwzględny

Pomiar bezwzględny Omawiając dokładność ważenia  – rozpatrzymy pomiar bezwzględny, czyli taki, w którym wszelkie błędy zera (punktu zerowego) są uwzględniane w błędzie pomiaru. Wówczas dokładność ważenia można wyrazić zależnością: gdzie: u = niepewność pomiaru dLin = błąd nieliniowości (wg arkusza danych przetwornika) TK0 = współczynnik temperaturowy sygnału zerowego (wg arkusza danych przetwornika) ∆T = odchyłka względem […]

Page 1 of 3 1 2 3