mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "warunki"

WIM w Polsce

WIM w Polsce WIM w Polsce, czyli systemy ważenia w ruchu pojazdów w naszym kraju. Przeładowane pojazdy ciężarowe są stałym problemem na polskich drogach. Przykładów nie trzeba daleko szukać: https://autokult.pl/35137,20-ton-za-duzo-taki-transport-zatrzymali-funkcjonariusze-itd Ciekawą propozycją w tym zakresie jest podejście Zespołu ds. Administracyjnych Systemów WIM (ZAS-WIM) z AGH: http://galaxy.agh.edu.pl/~burnos/wazenie-pojazdow-w-ruchu-systemy-wim/ W przekonaniu członków tego zespołu systemy ważenia w ruchu […]

Nowela Prawa o Miarach

Nowela Prawa o Miarach Nowela Prawa o Miarach – prezydent RP  podpisał w dniu 6 maja 2017 r.  nowelizację ustawy Prawo o miarach. W nowelizacji tej m.in. na nowo określony został zakres zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar. Zakres ten został rozszerzony m.in. o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, współpracę z innymi […]

IND9R86

IND9R86  IND9R86  to sterownik wagowy przeznaczony do realizacji funkcji ważenia w ruchu wagonów spiętych w zakresie prędkości do 10 km/h. Sterownik automatycznie rozpoznaje wagony kolejowe z chwilą ich przejazdu przez wagę oraz generuje raporty ważenia dla poszczególnych wagonów oraz całego składu pociągu. Sterownik może współpracować z większą liczba pomostów a tym samym może realizować zarówno ważenie dynamiczne […]

Znak e

Znak e Znak e na towarze paczkowanym oznacza zapewnienie paczkującego lub zlecającego paczkowanie, że towar paczkowany spełnia wymagania określone w przepisach o towarach paczkowanych.   Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych paczkujący lub zlecający paczkowanie może na własną odpowiedzialność użyć znaku e towary paczkowane, jeżeli towary te oraz proces kontroli paczkowania produktów spełniają […]

PN-EN 14363

PN-EN 14363 PN-EN 14363 – aktualnie z roku 2007 – wersja polska, Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne. Zakres normy: Testy dopuszczeniowe właściwości biegowych pojazdów szynowych transportu publicznego poruszających się bez ograniczeń po torach o standardowej szerokości 1435 mm (w tym także niestandardowych jak […]

Fracking

Fracking Fracking. Złoża zawierające gaz łupkowy wykazują w przeciwieństwie do złóż konwencjonalnych (w których węglowodory występują najczęściej w porowatych piaskowcach) znacznie mniejszą przepuszczalność. Aby wydobyć z nich gaz lub ropę naftową należy zatem wytworzyć w skale (pokładzie łupkowym) odpowiednie warunki do „odbioru”. Są to szczeliny i pęknięcia, przez które molekuły węglowodoru zaczną się przemieszczać w […]

Dokładność dozowania

Dokładność dozowania Dokładność dozowania to dokładność [%] wagi dozującej podawana w odniesieniu do wydajności maksymalnej (zwykle znamionowej) lub wartości rzeczywistej wydajności. Jeżeli w specyfikacji parametrów wagi dozującej nie podano żadnego ww. warunków odniesienia, to podany parametr dokładności [%] jest zwykle odniesiony do znamionowej wartości wydajności wagi. W poniższym pliku zestawiono obydwa warunki odniesienia dla deklarowanej […]

Funkcje oraz progi dSAT

Funkcje oraz progi dSAT Funkcje oraz progi dSAT – Urządzenia DSAT (patrz także słowa na literę D) służą do kontroli wpływu taboru na infrastrukturę kolejową. Funkcjonalnie i konstrukcyjnie urządzenia te są podzielone na trzy zespoły: zespół torowy = przeznaczony do zbierania informacji z elementów biegowych pojazdów szynowych, czyli m.in. czujników pomiarowych  i elementów pomocniczych; zespół […]

Progi dSAT

Progi dSAT Progi dSAT – w dniu 11.03.2014, w zakładce „Nowości” zamieściliśmy informację p.t. „Funkcje i ich warunki progowe w urządzeniach DSAT” uzupełnioną załącznikiem w postaci pliku  w formacie .pdf o nazwie Funkcje DSAT.  Załącznik ten wymaga jednak zaktualizowania, co niniejszym czynimy odpowiednio go uzupełniając, a mianowicie dodając wyjaśnienia skrótów i dodając dodatkowe parametry (prędkość): […]

Proces dopuszczenia

Proces dopuszczenia Proces dopuszczenia Proces uzyskania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Podmiot ubiegający się o wydanie Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu składa do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej .wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie Certyfikatu […]

Page 1 of 2 1 2