mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Unii Europejskiej

You are here: Home / Posts Tagged "Unii Europejskiej"

Towar paczkowany

Towar paczkowany Towar paczkowany – produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania. Źródło: Ustawa o towarach paczkowanych (W dniu 30 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja […]

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje Energetyka zgodności + akredytacje to ocena zgodności i akredytacje w sektorze energetycznym. Dostarczanie energii jest połączone ze złożonymi procesami produkcyjnymi, rozgałęzionymi łańcuchami dostaw oraz handlem wykraczającym poza granice państw. Z tych właśnie względów, w sektorze energetycznym niezbędna jest kontrola surowców, materiałów, produktów, usług oraz systemów. Oceną zgodności zajmują się laboratoria badawcze i […]

WELMEC 8.8. Wydanie 2

WELMEC 8.8. Wydanie 2 WELMEC 8.8. Wydanie 2  jest to system modułowej oceny przyrządów pomiarowych. Celem dyrektywy dot. przyrządów pomiarowych (MID) oraz dyrektywy o wagach nieautomatycznych (NAWI) jest jak wiadomo zharmonizowanie aspektów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych oraz wag nieautomatycznych na obszarze Unii Europejskiej. Uwaga  Dyrektywa MID dodatkowo zawiera przepisy dotyczące postępowania z podzespołami jednakże tylko […]

Upoważniony przedstawiciel

Upoważniony przedstawiciel Upoważniony przedstawiciel jest to każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii Europejskiej, wyznaczona przez producenta do działania w jego imieniu.

Swobodny przepływ towarów

Swobodny Przepływ Towarów Swobodny Przepływ Towarów (SPT) pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu (tzn. obszaru nazywanego łącznie Europejskim Obszarem Gospodarczym EOG) oraz Turcji jako kraju stowarzyszonego. Jest to pierwsza z czterech podstawowych swobód rynku wewnętrznego. SPT stał się możliwy dzięki zniesieniu ceł i ograniczeń ilościowych oraz zakazowi stosowania środków równoważnych. Zasada wzajemnego uznawania, zniesienie […]

WELMEC

WELMEC WELMEC – Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej (en. European Cooperation in Legal Metrology). Jest to regionalna organizacja zrzeszająca władze państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA odpowiedzialne za metrologię prawną.  Została stworzona w celu zharmonizowanego oraz spójnego podejścia do metrologii prawnej w Europie. Organizacja została ustanowiono w dniu 8 czerwca 1990 r. poprzez podpisanie Memorandum of […]

Problem końca roku 2013

Problem końca roku 2013 Ustawa Prawo o miarach: ART. 27: Przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed  dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 30.09.2002) niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy. ART. 29: Do czasu wejścia […]