mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Koszty pracy w UE

Koszty pracy w UE Koszty pracy w UE według danych Urzędu Statystycznego Eurostat (z dnia 9.04.2018) wzrosły średnio o 2,3% w 38 krajach Unii Europejskiej (UE). Koszt godziny pracy dla pracodawcy (czyli koszty płac i wynagrodzeń plus koszty dodatkowe np. świadczeń socjalnych) wynosi średnio 26,89 Euro. A szczegółowo na przykład: 42,50 Euro w Danii, 39,60 […]

Kable pomiarowe

Kable pomiarowe Niezawodne i dokładne wyniki pomiarów uzyskuje się w optymalnych warunkach. Cały łańcuch pomiarowy  musi być przy tym odpowiednio wysokiej jakości. Pożądana wysoka dyspozycyjność urządzeń i systemów stosowanych dla potrzeb produkcji w przemyśle stawia także ogromne wymagania projektom okablowania. Odpowiednio dla takich  zastosowań zarówno kable jak i połączenia wtykowe muszą być nie tylko wytrzymałe, […]

CO2 – kary

CO2 – kary CO2 – kary, na 3 miesiące przed Międzynarodową Konferencją Klimatyczną w Paryżu Komisja Europejska chce zobowiązać państwa członkowskie UE. Chodzi o rozbudowę odnawialnych źródeł energii oraz obniżenia zużycia energii do roku 2030. Komisja chce od początku 2017 roku sprawdzać stan wprowadzania w życie przyjętych zobowiązań regionalnych. Podstawą mają być przekładane roczne sprawozdania […]

Ważenie śmieci

Ważenie śmieci Ważenie śmieci dynamiczne, czyli  ważenie odpadów z gospodarstw domowych za pomocą wagi automatycznej.  W wielu krajach UE (zasadniczo Europy Zachodniej) ważenie takie jest realizowane za pomocą wag montowanych na pojazdach zbierających odpady (śmieciarkach). Są one uzupełnione o systemy identyfikacji (najczęściej za pomocą mikro chipów lub kodów kreskowych) każdego ważonego pojemnika przypisanego konkretnemu „właścicielowi” […]

ATEX

ATEX ATEX, nowa dyrektywa 2014/34/UE. Producenci i konstruktorzy nie musza się obawiać – nie ma zasadniczych nowości lub wymagań w stosunku do konstrukcyjnej ochrony przeciwwybuchowej. Zasadnicze i znane wymagania odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osprzętu EX nie zmieniają się. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania do nowych europejskich ram prawnych i nowej terminologii. Następstwem tego […]

Nacisk osi

Nacisk osi Max. nacisk osi na szyny jest istotnym kryterium przy budowie / rozbudowie linii kolejowych w Europie. W szczególności odnosi się to do lokomotyw oraz załadowania wagonów towarowych. Na zdecydowanej większości głównych linii kolejowych w Europie maksymalny nacisk osiowy na szyny jest równy 22,5t. Decyzją 2011/275/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej […]

Nowela MID

Nowela MID Nowela MID, czyli nowelizacja dyrektywy MID. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona). Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą […]

Nowela NAWI

Nowela NAWI Nowela NAWI, czyli nowelizacja dyrektywy NAWI. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych. Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę NAWI tj. Dyrektywę 2009/23/WE, […]

Naczynia wyszynkowe

Naczynia wyszynkowe Naczynia wyszynkowe – niemieckie kraje (Landy) mają liczne utrwalone tradycje. W Nadrenii-Palatynacie (Rheinland-Pfalz) oraz Hesji (Hessen) są to m.in. fajansowe dzbanki na wino jabłkowe zwane odpowiednio Viezporz oraz Bembel. Zgodnie z dyrektywą UE wprowadzaną do niemieckiego prawodawstwa w nowelizowanym prawie o miarach naczynia te muszą być wyposażone od wewnątrz w znak napełnienia (tzw. kreskę). […]

MessEG

MessEG MessEG = Prawo o miarach – od 1.01.2015 w Niemczech obowiązuje nowe Prawo o Miarach. Z dniem 1.01.2015 w Niemczech wchodzi w życie nowe Prawo o miarach (neues Mess- und Eichgesetz). Nowe Prawo zostało opublikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw (BGBl. I. S 2722) 31 lipca 2013 r. Wśród nowych uregulowań m.in. zmiana dotychczasowej konfiguracji krajowych […]

Page 1 of 2 1 2