mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Podkłady kol.

Podkłady kol. Podkłady kol. –  podkłady kolejowe, a w zasadzie oznaczenia na nich, zwane także cechowaniami, są znakami (cechami) wytłoczonymi na ich górnej powierzchni z jednego jego końca. Najczęściej stosowane to strunobetonowe typu: INBK-3, INBK-4, INBK-7, INBK-8, BS65, BS66, PS83, PS94. Oznaczenia na podkładach kolejowych co do ich wykonania podano na przykład w normie BN-85 8939-01/00. […]

Software Guide 7.2.

Software Guide 7.2. Software Guide 7.2. – czyli przewodnik WELMEC 7.2., wydanie 5 jest instrukcją odnoszącą się do przyrządów pomiarowych (zgodnych z Dyrektywą 2014/32/EU [MID]) wyposażonych w oprogramowanie. Stanowi zalecenie odnoszące się do tworzenia, sprawdzania i oceny takiego oprogramowania. Przewodnik jest adresowany zarówno do producentów jak i jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za ocenę zgodności (wg modułu […]

EHEDG

EHEDG EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) – Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, tworzących zespół działający jako konsorcjum. Składaja się z przedstawicieli: producentów maszyn i urządzeń, przemysłu spożywczego, instytutów badawczych oraz instytutów publicznych ochrony zdrowia. Misja Stowarzyszenia jest zdefiniowana następująco: „umożliwienie produkcji żywności bezpiecznej poprzez opracowanie przewodników, jako upoważnione i przygotowane do tego Stowarzyszenie, […]

Nowela NAWI

Nowela NAWI Nowela NAWI, czyli nowelizacja dyrektywy NAWI. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych. Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę NAWI tj. Dyrektywę 2009/23/WE, […]

Poziomica wężowa

Poziomica wężowa Poziomica wężowa określana także jako poziomica wodna (potocznie zwana szlauchwagą od niemieckiego Schlauchwaage) lub wodną poziomnicą wężową budowlaną (niwelator wodny). Składa się ona z dwóch pionowych rurek szklanych, bądź z tworzywa sztucznego, z podziałką, połączonych giętkim przewodem. Ten typ poziomicy był dawniej stosowany powszechnie w budownictwie. Poziomica wężowa jest nadal stosowana, gdyż nadaje się do wypoziomowania […]

Wymiana modułów

Wymiana modułów Wymiana modułów – Sposób postępowania przy wymianie modułów wag nieautomatycznych. Zakres rzeczowy Możliwość Działanie Wymiana wagowych przetworników pomiarowych Ten sam typ lub inny podany w Zatwierdzeniu typu Ponowna legalizacja. Wymiana sterownika (miernika) wagowego Ten sam typ lub zamiennik podany w Zatwierdzeniu typu     W przypadku zatwierdzenia typu WE* konieczne potwierdzenie zgodności Przekształcenie […]

Proces dopuszczenia

Proces dopuszczenia Proces dopuszczenia Proces uzyskania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Podmiot ubiegający się o wydanie Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu składa do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej .wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie Certyfikatu […]

NAWI

NAWI NAWI = dyrektywa dla wag o działaniu nieautomatycznym,  Dyrektywa 90/384/EEC z dnia 20 czerwca 1990, znowelizowania w 1993 jako 93/68/EEC, aktualnie tj. od 2009 roku obowiązuje jako 2009/23/WE. –> przekształcona na 2014/31/EU, obowiązuje od 20.04.2016. NAWI =  Non-Automatic Weighing Instruments. Dyrektywa odnosi się do następujących wag nieautomatycznych przeznaczonych do: Określania masy dla celów transakcji handlowych, […]

Zatwierdzenie typu

Zatwierdzenie typu Zatwierdzenie typu (type approval) – jest to decyzja ze skutkiem prawnym. Podstawą jest tu protokół badań typu. Potwierdza on spełnienie przez  zbadany przyrząd pomiarowy wymagań odpowiednich przepisów prawnych. Taki przyrząd stosuje się w obszarze regulowanym prawem. Ponadto w określonym czasie daje on rzetelne wyniki pomiarów . Zatwierdzenie typu  ma także definicję w postaci: Świadectwa zatwierdzenia […]