mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Wagi specjalne

Wagi specjalne Wagi specjalne – we wpisie „Co ważą wagi” podaliśmy 4 rodzaje różnych wag. Aktualnie uzupełnimy tę listę o następujące: Waga do towarów paczkowanych przeznaczona do ważenia opakowań jednostkowych z kawą, cukrem, solą itp.  Typowy zakres ważenia: zróżnicowany (od kliku gramów do ok. 60 kg). Możliwe funkcje dodatkowe:  zliczanie. Legalizacja: TAK. Waga do warzyw […]

Koleje Dużych Prędkości

Koleje Dużych Prędkości Podsystem kolejowych przewozów pasażerskich charakteryzujący się znacznie większą prędkością handlową pociągów niż pozostałe rodzaje przewozów. W Unii Europejskiej kryteria zaliczenia do kolei dużych prędkości zostały określone w Załączniku I do dyrektywy Rady 96/48 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. L 235z 17.9.1996, str. 6, z późn. […]

Zliczenie osi

Zliczenie osi Zliczenie osi – systemy zliczania osi w pojazdach szynowych działające w oparciu o czujniki indukcyjne są sprawdzonymi i niezawodnymi elementami systemów wykrywania zajętości toru stosowanymi od wielu lat i na wielu liniach kolejowych na całym świecie.  Postęp techniki obejmujący swoim zakresem zasadę działania, sposoby produkcji i rodzaje stosowanych materiałów samych czujników detekcji koła, jak […]

Załącznik MI-006

Załącznik MI-006 Załącznik MI-006 – Wagi automatyczne zgodnie z Załącznikiem MI-006 do Dyrektywy 2004/22/WE: wybieralne procedury oceny zgodności zestawiono w poniższej tabeli: Tabela_MI-006 W powyższej tabeli zestawiono rodzaje wag / przyrządów pomiarowych oraz odpowiadające im procedury oceny zgodności. Ocena zgodności przyrządu pomiarowego z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami przeprowadzana jest przy zastosowaniu, według wyboru producenta, jednej […]

Rodzaje korpusów

Rodzaje korpusów Rodzaje korpusów wagowych tensometrycznych przetworników pomiarowych. Wagowe przetworniki pomiarowe to w większości przetworniki tensometryczne, przy czym aplikacje tensometryczne są umieszczane na różnego rodzaju korpusach sprężystych, których ugięcie nie przekracza zwykle zakresu 0,1 do 0,2 mm. Typowe korpusy sprężyste takich przetworników zestawiamy w tabeli – patrz poniższy plik. Wagowe tensometryczne przetworniki pomiarowe_korpusy Pokazano: Korpus […]

Nosze ładunkowe

Nosze ładunkowe Nosze ładunkowe – przedstawiamy sprawdzone i ogólnie stosowane tzw. niekrytyczne (bezpieczne) rodzaje noszy ładunku oraz typową ich zabudowę. Przykłady pochodzą z przewodnika WELMEC 2.4 (Guide for Load Cells; Leitfaden für Wägezellen; chociaż przewodnik ten dotyczący wagowych przetworników pomiarowych) i oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwości. W każdym razie wagi wykonane z noszami o takich konstrukcja […]

Świadectwo legalizacji

Świadectwo legalizacji Świadectwo legalizacji  – (verification cerificate) dokument zaświadczający, że legalizacja przyrządu pomiarowego była przeprowadzona z wynikiem zadowalającym. Uwaga: dowodem legalizacji są świadectwo lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności  są określone w […]