mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Konferencja Miar i Wag

Konferencja Miar i Wag Konferencja Miar i Wag –  26 Konferencja Generalna Miar i Wag (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) zatwierdziła dzisiaj, tj. w dniu 16 listopada 2018, w Wersalu rewizję Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar (SI). Całkowicie od nowa zdefiniowany system jednostek miar eliminuje błędy dotychczasowych systemów, przy czym zmiany nie będą odczuwalne w […]

Nowy układ SI dla użytkownika

Nowy układ SI dla użytkownika Nowy układ SI dla użytkownika –  tj. wprowadzenie nowego fundamentu dla podstawowych jednostek w układzie SI.  Czy ma to znaczenie dla zwykłego obywatela? Bez obaw –  wprowadzenie zmiany w systematyce układu SI, nie będzie zauważalne w naszym  codziennym życiu. Zarówno waga w supermarkecie, jak i pompa paliwowa na stacji benzynowej […]

Ładowanie samochodów elektrycznych

Ładowanie samochodów elektrycznych Ładowanie samochodów elektrycznych – PTB rozwija system nadzoru ładowania pojazdów elektrycznych. Każdy, kto tankuje auto wychodzi z założenia, że w rozliczeniu zapłaci za ilość paliwa rzeczywiście wlana do zbiornika. I to podejście jest właściwe, albowiem za to odpowiedzialne urzędy (w Niemczech PTB, u nas GUM) sprawdzają i dopuszczają do użytkowania dystrybutory paliwa. […]

Co ważą wagi

Co ważą wagi Co ważą wagi – wagi są najbardziej wszechstronnymi urządzeniami pomiarowymi. Te zdolne bestie wyznaczają masy w zakresie od mikrogramów aż do wielu ton. Są niezbędne w wielu obszarach gospodarki dla dokonywania dokładnych rozliczeń. U lekarza lub w ZOO pozwalają na udzielenie odpowiednich wskazówek pomimo, że ze zdrowiem jest jeszcze wszystko w porządku. […]

Nowy Amper

Nowy Amper Nowy Amper – naukowcy dążą do dokładniejszego (niż w definicji klasycznej) wyrażenia jednostki natężenia prądu elektrycznego. Dotychczasowa definicja 1 A jest zbudowana na hipotetycznym układzie badawczym, składającym się m.in. z dwóch nieskończenie długich przewodów elektrycznych. Prąd o natężeniu 1 A wytwarza w tym układzie dokładnie określoną siłę – patrz rysunek poniżej. Oznacza to […]

Nowy kg

Nowy kg Nowy kg – a tak naprawdę nowe zdefiniowanie kilograma nastąpi najprawdopodobniej jesienią 2018 roku. Po prawie 130 latach międzynarodowy wzorzec kilograma przejdzie do lamusa. Podobnie jak metr i sekunda – kilogram zostanie zdefiniowany za pomocą niezmiennych stałych uniwersalnych. 22/23 czerwca br. PTB poinformowało o aktualnym stanie projektu Avogadro, w tym również zaawansowania sprawy […]

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa Energetyka wiatrowa uzyska w Niemczech praktyczną możliwość poprawy i skutecznego zapewnienia jakości. Jak informuje PTB w Braunschweig powstanie wielkogabarytowy przyrząd do pomiaru współrzędnych umożliwiający pomiar olbrzymich podzespołów elektrowni wiatrowych. Przyrząd pozwoli także na pomiar i kalibrację bardzo dużych momentów obrotowych. Na terenie Niemieckiego Instytutu Metrologicznego powstanie budynek wyposażony w dźwig do rozładunku podzespołów, […]

Mikrokernels

Mikrokernels Mikrokernels – omówimy mikrordzenie oprogramowania wykorzystywane do enkapsulacji (czyli ukrywania tego do czego użytkownik nie powinien mieć swobodnego dostępu) modułów softwareu. W przyrządach pomiarowych często są wykorzystywane standardowe systemy operacyjne stanowiące fundament dla oprogramowania. Niejednokrotnie utrudnia to sprawdzanie oprogramowania przyrządu z uwagi na możliwą obecność tzw. wirusów („bugs”). Softwareowym sercem systemu operacyjnego jest rdzeń […]

Section Control

Section Control Section Control – to system odcinkowej kontroli pojazdów. Jest to system pomiarowy kontrolujący średnią prędkości pojazdu na określonym odcinku drogi. Przekroczenie ustalonego na tym odcinku ograniczenia prędkości skutkuje zebraniem przez system odpowiednich danych i udokumentowanie za pomocą wyraźnych (ostrych) fotografii. Jak pokazano na poniższym przykładzie, system rozpoczyna pracę z chwilą pojawienia się pojazdu […]

Infra oraz ultradźwięki

Infra oraz ultradźwięki Infra oraz ultradźwięki – międzynarodowy zespół ekspertów podjął prace nad ustaleniem granic zakresu częstotliwości słyszalnych przez człowieka. Zarówno dolnej (infradźwięki) jak i górnej (ultradźwięki). Projekt ten będący częścią europejskiego programu badawczego w dziedzinie metrologii był koordynowany przez PTB (Federalny Instytut Fizyczno-Techniczny). Uczestniczyli w nim nie tylko akustycy z PTB, lecz także eksperci w […]

Page 1 of 2 1 2