mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "pomiarowych"

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Legalizacja przyrządów pomiarowych Legalizacja przyrządów pomiarowych – nowa regulacja od 1.01.2018. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowa regulacja dotycząca poświadczenia legalizacji przyrządu pomiarowego. Została one określona w §21.1, ust. 1, pkt 2, litera b  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych […]

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przeciążeniowe – omówimy tu ochronę wagowego przetwornika pomiarowego (zwanego potocznie czujnikiem) przed przeciążeniem. Ochronę taką często uzyskuje się przez przewymiarowanie obciążeniowe przetwornika wagowego. Wówczas nie są konieczne żadne środki dodatkowe. Jak wiemy klasa dokładności wagowego przetwornika pomiarowego odnosi się zawsze do jego obciążenia znamionowego. W zależności od wymaganej dokładności oraz minimalnej masy […]

Nowela Prawa o Miarach

Nowela Prawa o Miarach Nowela Prawa o Miarach – prezydent RP  podpisał w dniu 6 maja 2017 r.  nowelizację ustawy Prawo o miarach. W nowelizacji tej m.in. na nowo określony został zakres zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar. Zakres ten został rozszerzony m.in. o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, współpracę z innymi […]

Nadzór rynku

Nadzór rynku Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce.  Pod tym tytułem odbyło się w dniu 21.06.2017, w Warszawie, w siedzibie GUM seminarium z udziałem ok. 30 osób reprezentujących tę branżę (ż przewagą wagarzy). Podczas seminarium omówiono zagadnienia związane  z wejściem w życie (w dniu 20.04.2016) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 […]

Wagi w odlewni

Wagi w odlewni Odlewanie jest trzecim etapem pozapiecowej obróbki stali. W nowoczesnej stalowni proces odlewania stali dokonuje się na maszynie do ciągłego odlewania stali. Proces ciągłego odlewania stali (COS) polega na zasilaniu kontrolowaną ilością ciekłej stali, chłodzonego woda miedzianego krystalizatora o odpowiednim przekroju poprzecznym. Ciekła stal z kadzi lejniczej zasila kadź pośrednią (czyli zbiornik zapewniający […]

Kable pomiarowe

Kable pomiarowe Niezawodne i dokładne wyniki pomiarów uzyskuje się w optymalnych warunkach. Cały łańcuch pomiarowy  musi być przy tym odpowiednio wysokiej jakości. Pożądana wysoka dyspozycyjność urządzeń i systemów stosowanych dla potrzeb produkcji w przemyśle stawia także ogromne wymagania projektom okablowania. Odpowiednio dla takich  zastosowań zarówno kable jak i połączenia wtykowe muszą być nie tylko wytrzymałe, […]

Monitoring mostów

Monitoring mostów Monitoring mostów – czyli konstrukcji mostowych występujących na trasach pojazdów kolejowych i samochodowych jest zagadnieniem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi, albowiem pociągi jeżdżą coraz szybciej, a samochody ciężarowe są konstruowane dla przewozów coraz większych mas ładunku. Ocena stanu konstrukcji mostowej może być prowadzona: metodą pomiarów wyrywkowych (krótkotrwałych) stosunkowo trudnych do oceny porównawczej […]

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa Energetyka wiatrowa uzyska w Niemczech praktyczną możliwość poprawy i skutecznego zapewnienia jakości. Jak informuje PTB w Braunschweig powstanie wielkogabarytowy przyrząd do pomiaru współrzędnych umożliwiający pomiar olbrzymich podzespołów elektrowni wiatrowych. Przyrząd pozwoli także na pomiar i kalibrację bardzo dużych momentów obrotowych. Na terenie Niemieckiego Instytutu Metrologicznego powstanie budynek wyposażony w dźwig do rozładunku podzespołów, […]

Software Guide 7.2.

Software Guide 7.2. Software Guide 7.2. – czyli przewodnik WELMEC 7.2., wydanie 5 jest instrukcją odnoszącą się do przyrządów pomiarowych (zgodnych z Dyrektywą 2014/32/EU [MID]) wyposażonych w oprogramowanie. Stanowi zalecenie odnoszące się do tworzenia, sprawdzania i oceny takiego oprogramowania. Przewodnik jest adresowany zarówno do producentów jak i jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za ocenę zgodności (wg modułu […]

Zabezpieczanie zbiornika

Zabezpieczanie zbiornika. Zabezpieczenie zbiornika –  zabezpieczenia zbiornika są wymagane dla ograniczenia przemieszczeń do dopuszczalnych dla zastosowanego przetwornika pomiarowego. Ograniczniki ruchu. Konstrukcja wagi zbiornikowej wpiera się na wagowych przetwornikach pomiarowych, które dzięki zastosowaniu odpowiednich elementów zabudowy mechanicznej dopuszczają przemieszczenia lub same ulegają przemieszczeniu. W zależności od konstrukcji takie elementy mechaniczne mają działanie samocentrujące lub powrotne. Zabezpieczanie […]

Page 1 of 5 1 2 3 5