Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

PN-EN

You are here: Home / Posts Tagged "PN-EN"

PN-EN 14363

PN-EN 14363 PN-EN 14363 – aktualnie z roku 2007 – wersja polska, Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne. Zakres normy: Testy dopuszczeniowe właściwości biegowych pojazdów szynowych transportu publicznego poruszających się bez ograniczeń po torach o standardowej szerokości 1435 mm (w tym także niestandardowych jak […]

Eurokody

Eurokody Eurokody = zestaw Norm Europejskich (EN) podających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji. A także sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. Zostały one wprowadzone w wersji polskojęzycznej wraz z Załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w […]

Schemat UIC71

Schemat UIC71 Schemat UIC71 = schemat obciążeń 71, w dokumentacjach pomostowych wag wagonowych często znajdujemy informację, że pomosty spełniają wymagania schematu obciążenia UIC 71. Oznacza to, że przy projektowaniu zastosowano tzw. model obciążenia 71 przedstawiający charakterystyczne oddziaływanie statyczne taboru kolejowego działającego na jeden tor. Schemat ten ma zastosowanie w szczególności dla obiektów jednoprzęsłowych.   Jak wynika […]

Oddziaływanie wiatru

Oddziaływanie wiatru Oddziaływanie wiatru – wpływ działania wiatru na dobór i zabezpieczenie wagowych przetworników pomiarowych w wagach zbiornikowych. Opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia jakie nie powinno być pomijane przy obliczaniu wag zbiornikowych. Brak wcześniejszego uwzględnienia tych aspektów może później sprawiać kłopoty w eksploatacji a mianowicie pojawienie się błędów wykraczających poza deklarowane. Szczegóły znajdziecie Państwo […]

Klasy IP

Klasy IP Klasy IP – większość urządzeń, aparatury i osprzętu posiada oznakowanie klasy ochrony (IP). Oznakowanie to jest złożone z dwóch liter IP (zawsze, od International Protection Rating  lub Ingress Protection Rating). A także z dwóch cyfr – określających stopień ochrony. W zakładce Zagadnienia wagowo-techniczne zamieszczamy bardziej szczegółowe objaśnienia dotyczące tego oznakowania. Patrz także norma PN-EN 60529 (a […]

Nowe nr PN

Nowe nr PN Nowe nr PN – w bieżącym  roku PKN (patrz także: www.pkn.pl) wprowadza nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). Nowy numer referencyjny zawiera także miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345:2013-03, w którym „03” oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy. Numer normy jest zakończony literą (E, P, F, D) oznaczającą: E – angielską wersję językową; […]

Strona główna

Witamy, portal JM Metrology jest portalem informacyjnym dot. zagadnień pomiaru siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz związanych z tym wymagań metrologicznych jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe) oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące. Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące publikacjami autorskimi.Staramy się również przekazywać informacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Odpowiadamy na każde zgłoszenie, zawsze udzielamy [...]

Balast

Balast Balast = materiał, który w czasie i warunkach legalizacji nie zmienia swej masy. Płyny dopuszcza się także, jeżeli są umieszczone w zbiorniku zamkniętym. Zastępuje on wzorce masy w sposób określony w normie PN-EN 45501 , a mianowicie: cyt: przy badaniu wag, których Max > 1 t, zamiast wzorców masy może być stosowany inny stały ładunek, […]

Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane Normy zharmonizowane są to normy krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane (ujednolicone), ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne. Czyli  CEN = Europejski komitet Normalizacyjny; CENELEC = Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej; ETSI = Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych,  na podstawie zlecenia (zwanego mandatem) udzielonego przez Komisję Europejską (tj. władzę wykonawczą UE), których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym […]