mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "PN-EN 45501"

Komunikat NAWI

Komunikat NAWI Komunikat NAWI – Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/23/WE. Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C300/3  z dnia 11.09.2015. Dotyczy on wag nieautomatycznych (NAWI)  i podaje publikację tytułów oraz odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa humanizacyjnego EU. W odniesieniu do normy EN 45501:2015 zatytułowanej „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”, zgodnie z […]

Oprogramowanie NAWI

Oprogramowanie NAWI Oprogramowanie NAWI – Przewodnik WELMEC 2.3 określa zasadnicze wymagania dla oprogramowania modułów programowalnych, opartych na PC oraz dodatkowych urządzeń w wagach nieautomatycznych (NAWI) wymagających legalizacji. W poniższym pliku przedstawiamy przykładowe struktury hardwareu i softwareu dla urządzeń jw., przy czym wnętrza okręgów dotyczą urządzeń i funkcji wymagających legalizacji. Zawsze jednak należy zwracać uwagę na […]

Moduł

Moduł Moduł = część wagi wykonująca określoną funkcję, przy czym część ta może być badana oddzielnie a odnoszą się do niej określone cząstkowe błędy graniczne dopuszczalne „p”. Przykładami modułów w wagach nieautomatycznych (NAWI) są: Wagowy przetwornik pomiarowy, Miernik (sterownik) wagowy, Wyświetlacz zewnętrzny, System kasowy obliczający cenę, oprogramowanie. Przy sprawdzaniu tzw. „zgodności modułów” danej wagi przeprowadza […]

Urządzenie zerujące inicjujące

Urządzenie zerujące inicjujące Urządzenie zerujące inicjujące = urządzenie do automatycznego nastawiania wskazania zerowego przez włączenie wagi przed jej gotowością do pracy. Powyższa definicja jest zgodna z Punkt T 2.7.2.4. normy PN-EN 45501:1992. Patrz także zalecenia OIML R-76-1 oraz R 76-2. (dokumenty te można znaleźć w witrynie organizacji OIML czyli:  www.oiml.org) Urządzenie to działa zwykle w zakresie […]

Zerowanie automatyczne

Zerowanie automatyczne Zerowanie automatyczne = urządzenie zerujące automatyczne = urządzenie do automatycznego nastawiania wskazania zerowego bez obsługi operatora. Powyższa definicja jest zgodna z opisem w Punkt T 2.7.2.3. normy PN-EN 45501:1992. Patrz także zalecenia OIML: R-76-1 oraz R 76-2. (dokumenty te można znaleźć w witrynie organizacji OIML czyli pod adresem:  www.oiml.org). Urządzenie to powinno działać tylko […]

Zerowanie półautomatyczne

Zerowanie półautomatyczne Zerowanie półautomatyczne = urządzenie zerujące półautomatyczne = urządzenie do automatycznego nastawiania wskazania zerowego w następstwie sterowania ręcznego. Powyższa definicja jest zgodna z opisem w Punkt T 2.7.2.2. normy PN-EN 45501:1992. Patrz także zalecenia OIML: R-76-1 oraz R 76-2. (dokumenty te można znaleźć w witrynie organizacji OIML czyli pod adresem:  www.oiml.org). Urządzenie to powinno działać […]

Zerowanie nieautomatyczne

Zerowanie nieautomatyczne Zerowanie nieautomatyczne – urządzenie zerujące nieautomatyczne = urządzenie do nastawiania wskazania zerowego przez operatora. Zwykle jest to przycisk na sterowniku (mierniku) wagowym oznaczany jak na poniższym rysunku:  lub  Powyższa definicja jest zgodna z opisem w Punkt T 2.7.2.1. normy PN-EN 45501:1992. Ważne są także zalecenia organizacji OIML: R-76-1 oraz R 76-2. (dokumenty te można znaleźć […]

Podtrzymanie zera

Podtrzymanie zera Podtrzymanie zera – urządzenie podtrzymujące zero = urządzenie do automatycznego utrzymania wskazania zerowego w zadanych granicach. Powyższa definicja jest zgodna z opisem w Punkt T 2.7.2.3. normy PN-EN 45501:1992. Ważne są także zalecenia organizacji OIML: R-76-1 oraz R 76-2. (dokumenty te można znaleźć w witrynie organizacji OIML czyli pod adresem:  www.oiml.org).

Urządzenie zerujące

Urządzenie zerujące Urządzenie zerujące = urządzenie do nastawiania wskazania zerowego, gdy nośnia ładunku jest nie obciążona. Powyższa definicja jest zgodna z opisem w Punkt T 2.7.2. normy PN-EN 45501:1992. Ważne są także zalecenia organizacji OIML: R-76-1 oraz R 76-2. (dokumenty te można znaleźć w witrynie organizacji OIML czyli pod adresem:  www.oiml.org).

PN-EN 45501

PN-EN 45501 PN-EN 45501 = Norma PN-EN45501: „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”  jest zbudowana w następujący sposób: Wprowadzenie: oznaczane Litera T (od Terminologia) + cyfry – dotyczą definicji ogólnych, Np. T.1.1: Waga Zakres normy: Oznaczenia tylko cyframi – dotyczą szczegółowych zagadnień normy,  np. 3.1.2: Działka legalizacyjna. Załączniki: Oznaczane literami: Załącznik A: (normatywny) Procedury badawcze – wagi […]

Page 1 of 2 1 2