mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "odniesienia"

Pomiar względny

Pomiar względny W niniejszej części dotyczącej dokładności ważenia omówimy pomiar względny. W przypadku pomiaru względnego określane są różnice mas. Przy dozowaniu nie jest istotna całkowita ilość produktu w silosie – celem pomiaru jest, bowiem uchwycenie zmiany ciężaru. W celu określenia dokładności pomiaru względnego jest stosowane wyrażenie: gdzie: u = niepewność pomiaru dLin = błąd nieliniowości (wg arkusza […]

Pomiar bezwzględny

Pomiar bezwzględny Omawiając dokładność ważenia  – rozpatrzymy pomiar bezwzględny, czyli taki, w którym wszelkie błędy zera (punktu zerowego) są uwzględniane w błędzie pomiaru. Wówczas dokładność ważenia można wyrazić zależnością: gdzie: u = niepewność pomiaru dLin = błąd nieliniowości (wg arkusza danych przetwornika) TK0 = współczynnik temperaturowy sygnału zerowego (wg arkusza danych przetwornika) ∆T = odchyłka względem […]

Metr

Metr Metr [m] = jednostka podstawowa długości w Układzie SI. Jej wielkość jest określona przez ustaloną wartość liczbową prędkości światła w próżni równą dokładnie 299 792 458 m∙s-1 (m/s). Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. W Głównym Urzędzie Miar w Warszawie do praktycznej realizacji definicji metra (na stanowisku państwowego wzorca […]

Dokładność dozowania

Dokładność dozowania Dokładność dozowania to dokładność [%] wagi dozującej podawana w odniesieniu do wydajności maksymalnej (zwykle znamionowej) lub wartości rzeczywistej wydajności. Jeżeli w specyfikacji parametrów wagi dozującej nie podano żadnego ww. warunków odniesienia, to podany parametr dokładności [%] jest zwykle odniesiony do znamionowej wartości wydajności wagi. W poniższym pliku zestawiono obydwa warunki odniesienia dla deklarowanej […]

Warunki odniesienia

Warunki odniesienia Warunki odniesienia jest to zestaw określonych wartości wielkości wpływających, ustalony w celu zapewnienia wiarygodnego porównania wyników pomiarów.

WARUNKI ODNIESIENIA

WARUNKI ODNIESIENIA WARUNKI ODNIESIENIA = warunki użytkowania przewidziane do badania przyrządu pomiarowego lub do wzajemnego porównywania wyników pomiarów.

Błąd graniczny dopuszczalny

Błąd graniczny dopuszczalny Błąd graniczny dopuszczalny jest oznaczany także mpe =od Maximum permissible error. Jest to maksymalna, dopuszczona przepisami, dodatnia lub ujemna różnica między: wskazaniem wagi , a odpowiadającą mu wartością poprawną. Jet ona określana przez wzorce odniesienia jednostki masy, gdy waga była wyzerowana bez obciążenia i ustawiona w pozycji odniesienia. Patrz także: PN-EN 45501. oraz VIM […]

Błąd podstawowy

Błąd podstawowy Błąd podstawowy = błąd wagi wyznaczony w warunkach odniesienia. Legenda do rysunku: M        = oś masy E         = oś błąd wskazania MPE1  = błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej MPE2  = błędy graniczne dopuszczalne w użytkowaniu C         = charakterystyka w warunkach odniesienia C1       = charakterystyka przy działaniu czynnika wpływającego lub zakłócenia ESP      = […]

Błąd wskazania

Błąd wskazania Błąd wskazania – różnica między wskazaniem wagi a poprawną wartością masy. Patrz PN-EN 45501. Legenda do rysunku: M        = oś masy E         = oś błąd wskazania MPE1  = błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej MPE2  = błędy graniczne dopuszczalne w użytkowaniu C         = charakterystyka w warunkach odniesienia C1       = charakterystyka przy działaniu czynnika […]