mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
 

Nadzór rynku

Nadzór rynku Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce.  Pod tym tytułem odbyło się w dniu 21.06.2017, w Warszawie, w siedzibie GUM seminarium z udziałem ok. 30 osób reprezentujących tę branżę (ż przewagą wagarzy). Podczas seminarium omówiono zagadnienia związane  z wejściem w życie (w dniu 20.04.2016) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 […]

Wagi specjalne

Wagi specjalne Wagi specjalne – we wpisie „Co ważą wagi” podaliśmy 4 rodzaje różnych wag. Aktualnie uzupełnimy tę listę o następujące: Waga do towarów paczkowanych przeznaczona do ważenia opakowań jednostkowych z kawą, cukrem, solą itp.  Typowy zakres ważenia: zróżnicowany (od kliku gramów do ok. 60 kg). Możliwe funkcje dodatkowe:  zliczanie. Legalizacja: TAK. Waga do warzyw […]

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001 Aktualna ISO 9001, czyli PN-EN ISO 9001:2015 -5  została zaktualizowana zgodnie z nową koncepcją opracowywania norm systemów zarządzania. Chodzi mianowicie o HLS = High Level Structure (tzn. wg struktury nadrzędnej), bazującą na następujących założeniach: unifikacji struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania oraz identycznego bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania. […]

nowa EN 45501

Nowa EN 45501 Nowa EN 45501 = wprowadzona w RP jako PN-EN 45501:2015-05- wersja angielska: Metrological aspects of non-automatic weighing instruments („Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”).  Norma określa wymagania metrologiczne i techniczne dla wag nieautomatycznych.  Normalizuje ponadto wymagania i procedury badawcze do stosowania w ocenie charakterystyk metrologicznych i technicznych w sposób jednolity i odtwarzalny. Nowa EN […]

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe – wszystkie konstrukcje ze stali (z reguły ze stali węglowej lub niskostopowej), dla których jest wymagane świadectwo bezpieczeństwa odnoszące się do nośności (np. konstrukcje mostów, urządzeń energetycznych, budowli przemysłowych, hal itd.). Obowiązuje norma EN 1090-1:2009 a jej wymagania odnoszą się do oceny zgodności: właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub […]

Zgodność dla typu

Zgodność dla typu Zgodność dla typu – Certyfikat zgodności z typem. Jest to dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do stwierdzania zgodności z typem. Potwierdza on, że dane urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy są zgodne z typem, który uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu. Wzór_Certyfikat zgodności z typem W […]

ATEX

ATEX ATEX, nowa dyrektywa 2014/34/UE. Producenci i konstruktorzy nie musza się obawiać – nie ma zasadniczych nowości lub wymagań w stosunku do konstrukcyjnej ochrony przeciwwybuchowej. Zasadnicze i znane wymagania odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osprzętu EX nie zmieniają się. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania do nowych europejskich ram prawnych i nowej terminologii. Następstwem tego […]

IPCC

IPCC IPCC = (Intergovernmental Panel on Climate Change) =  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. Siedzibą organizacji jest Genewa. Patrz także: http://ippc.mos.gov.pl Głównymi dokumentami publikowanymi przez Zespół są raporty dotyczące zmian klimatycznych. Pierwszy […]

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje Energetyka zgodności + akredytacje to ocena zgodności i akredytacje w sektorze energetycznym. Dostarczanie energii jest połączone ze złożonymi procesami produkcyjnymi, rozgałęzionymi łańcuchami dostaw oraz handlem wykraczającym poza granice państw. Z tych właśnie względów, w sektorze energetycznym niezbędna jest kontrola surowców, materiałów, produktów, usług oraz systemów. Oceną zgodności zajmują się laboratoria badawcze i […]

PN-EN 14363

PN-EN 14363 PN-EN 14363 – aktualnie z roku 2007 – wersja polska, Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne. Zakres normy: Testy dopuszczeniowe właściwości biegowych pojazdów szynowych transportu publicznego poruszających się bez ograniczeń po torach o standardowej szerokości 1435 mm (w tym także niestandardowych jak […]

Page 1 of 3 1 2 3