Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
You are here: Home / Posts Tagged "Ocena zgodności"

ATEX

ATEX ATEX, nowa dyrektywa 2014/34/UE. Producenci i konstruktorzy nie musza się obawiać – nie ma zasadniczych nowości lub wymagań w stosunku do konstrukcyjnej ochrony przeciwwybuchowej. Zasadnicze i znane wymagania odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osprzętu EX nie zmieniają się. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania do nowych europejskich ram prawnych i nowej terminologii. Następstwem tego […]

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje Energetyka zgodności + akredytacje to ocena zgodności i akredytacje w sektorze energetycznym. Dostarczanie energii jest połączone ze złożonymi procesami produkcyjnymi, rozgałęzionymi łańcuchami dostaw oraz handlem wykraczającym poza granice państw. Z tych właśnie względów, w sektorze energetycznym niezbędna jest kontrola surowców, materiałów, produktów, usług oraz systemów. Oceną zgodności zajmują się laboratoria badawcze i […]

Strona główna

Witamy, portal JM Metrology jest portalem informacyjnym dot. zagadnień pomiaru siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz związanych z tym wymagań metrologicznych jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe) oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące. Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące publikacjami autorskimi.Staramy się również przekazywać informacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Odpowiadamy na każde zgłoszenie, zawsze udzielamy [...]

Ocena zgodności

Ocena zgodności Ocena zgodności to spójny system postępowania, uregulowany w Polsce w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). W przypadku wyrobów ocena ta dotyczy tylko wymagań zasadniczych. Najprostszą metodą udowodnienia, że wyrób spełnia te wymagania, jest wykazanie zgodności z normą europejską, […]

Ocena zgodności wagi

Ocena zgodności wagi Ocena zgodności wagi jest to ocena tego przyrządu pomiarowego dokonywana na zgodność z wymaganiami zasadniczymi. Jest ona przeprowadzana z wyboru producenta, przy zastosowaniu, jednej z procedur oceny zgodności wymienionych w załączniku szczególnym dla tego przyrządu (wagi). Procedury oceny zgodności, spośród których producent może dokonać wyboru zostały przedstawione poniżej w zależności od rodzaju wag, […]