Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Kontrole NAWI w 2018 roku

Kontrole NAWI w 2018 roku Kontrole NAWI w 2018 roku zostały według informacji GUM przeprowadzone przez Okręgowe Urzędy Miar (OUM) na terenie całego kraju. Kontroli były poddawane wagi nieautomatyczne o obciążeniach maksymalnych powyżej 30 t. Skontrolowano 30 użytkowników takich wag. OUM Liczba wag poddanych   kontroli Liczba stwierdzonych   nieprawidłowości Warszawa 6 2 Kraków 3 […]

Nowela NAWI

Nowela NAWI Nowela NAWI, czyli nowelizacja dyrektywy NAWI. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych. Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę NAWI tj. Dyrektywę 2009/23/WE, […]

Zgodność NAWI

Zgodność NAWI Zgodność NAWI – w zakładce „Zagadnienia wagowo-techniczne” znajduje się objaśnienie pojęć stosowanych w formularzu (patrz:  Przewodnik WELMEC 2, wydanie 3, październik 2000r., rozdział 11)  zgodności modułów dla wag nieautomatycznych (NAWI).  Mamy nadzieje, że stosowny plik będzie pomocny w praktyce. Odpowiednie wymagania i charakterystyki dla wykazania zgodności modułów są zawarte w przewodniku WELMEC 2 […]

NAWI po 01.01.2014

NAWI po 01.01.2014 NAWI po 01.01.2014. – W nawiązaniu do naszego zapisu pt.: ” Problem końca roku 2013„. W naszej zakładce „Interpretacje dyrektyw NAWI i MID oraz krajowych przepisów wykonawczych”. Informujemy, że na stronie GUM pojawiła się interpretacja, którą cytujemy poniżej: Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o […]

Oprogramowanie NAWI

Oprogramowanie NAWI Oprogramowanie NAWI – Przewodnik WELMEC 2.3 określa zasadnicze wymagania dla oprogramowania modułów programowalnych, opartych na PC oraz dodatkowych urządzeń w wagach nieautomatycznych (NAWI) wymagających legalizacji. W poniższym pliku przedstawiamy przykładowe struktury hardwareu i softwareu dla urządzeń jw., przy czym wnętrza okręgów dotyczą urządzeń i funkcji wymagających legalizacji. Zawsze jednak należy zwracać uwagę na […]

Legalizowany soft NAWI

Legalizowany soft NAWI Legalizowany soft NAWI – Legalizowane oprogramowanie NAWI – Legalizowanym oprogramowaniem nazywa się te części oprogramowania (tzn. funkcje wymagające legalizacji) oraz dane, które wg specyfikacji producenta oraz po zatwierdzeniu przez jednostkę notyfikowaną zostały określone jako podlegające legalizacji. W poniższym pliku szerzej objaśniamy te zagadnienia. Legalizowane oprogramowanie w wagach nieautomatycznych Danymi wymagającymi legalizacji są: […]

WELMEC 8.8. Wydanie 2

WELMEC 8.8. Wydanie 2 WELMEC 8.8. Wydanie 2  jest to system modułowej oceny przyrządów pomiarowych. Celem dyrektywy dot. przyrządów pomiarowych (MID) oraz dyrektywy o wagach nieautomatycznych (NAWI) jest jak wiadomo zharmonizowanie aspektów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych oraz wag nieautomatycznych na obszarze Unii Europejskiej. Uwaga  Dyrektywa MID dodatkowo zawiera przepisy dotyczące postępowania z podzespołami jednakże tylko […]

Kontrole wag NAWI

Kontrole wag NAWI Kontrole wag NAWI to kontrole wag nieautomatycznych.  Główny Urząd Miar (GUM) wesprze działania Inspekcji Handlowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UIKiK ). Ma to na celu przeprowadzenie badań laboratoryjnych (będzie to co najmniej 50 szt. wag  nieautomatycznych) pobranych w ramach kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową w II i III kwartale […]

Strona główna

Witamy, portal JM Metrology jest portalem informacyjnym dot. zagadnień pomiaru siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz związanych z tym wymagań metrologicznych jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe) oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące. Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące publikacjami autorskimi.Staramy się również przekazywać informacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Odpowiadamy na każde zgłoszenie, zawsze udzielamy [...]

Moduł

Moduł Moduł = część wagi wykonująca określoną funkcję, przy czym część ta może być badana oddzielnie a odnoszą się do niej określone cząstkowe błędy graniczne dopuszczalne „p”. Przykładami modułów w wagach nieautomatycznych (NAWI) są: Wagowy przetwornik pomiarowy, Miernik (sterownik) wagowy, Wyświetlacz zewnętrzny, System kasowy obliczający cenę, oprogramowanie. Przy sprawdzaniu tzw. „zgodności modułów” danej wagi przeprowadza […]

Page 1 of 2 1 2