mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Kontrole NAWI w 2018 roku

Kontrole NAWI w 2018 roku Kontrole NAWI w 2018 roku zostały według informacji GUM przeprowadzone przez Okręgowe Urzędy Miar (OUM) na terenie całego kraju. Kontroli były poddawane wagi nieautomatyczne o obciążeniach maksymalnych powyżej 30 t. Skontrolowano 30 użytkowników takich wag. OUM Liczba wag poddanych   kontroli Liczba stwierdzonych   nieprawidłowości Warszawa 6 2 Kraków 3 […]

Nowela NAWI

Nowela NAWI Nowela NAWI, czyli nowelizacja dyrektywy NAWI. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych. Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę NAWI tj. Dyrektywę 2009/23/WE, […]

Zgodność NAWI

Zgodność NAWI Zgodność NAWI – w zakładce „Zagadnienia wagowo-techniczne” znajduje się objaśnienie pojęć stosowanych w formularzu (patrz:  Przewodnik WELMEC 2, wydanie 3, październik 2000r., rozdział 11)  zgodności modułów dla wag nieautomatycznych (NAWI).  Mamy nadzieje, że stosowny plik będzie pomocny w praktyce. Odpowiednie wymagania i charakterystyki dla wykazania zgodności modułów są zawarte w przewodniku WELMEC 2 […]

NAWI po 01.01.2014

NAWI po 01.01.2014 NAWI po 01.01.2014. – W nawiązaniu do naszego zapisu pt.: ” Problem końca roku 2013„. W naszej zakładce „Interpretacje dyrektyw NAWI i MID oraz krajowych przepisów wykonawczych”. Informujemy, że na stronie GUM pojawiła się interpretacja, którą cytujemy poniżej: Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o […]

Oprogramowanie NAWI

Oprogramowanie NAWI Oprogramowanie NAWI – Przewodnik WELMEC 2.3 określa zasadnicze wymagania dla oprogramowania modułów programowalnych, opartych na PC oraz dodatkowych urządzeń w wagach nieautomatycznych (NAWI) wymagających legalizacji. W poniższym pliku przedstawiamy przykładowe struktury hardwareu i softwareu dla urządzeń jw., przy czym wnętrza okręgów dotyczą urządzeń i funkcji wymagających legalizacji. Zawsze jednak należy zwracać uwagę na […]

Legalizowany soft NAWI

Legalizowany soft NAWI Legalizowany soft NAWI – Legalizowane oprogramowanie NAWI – Legalizowanym oprogramowaniem nazywa się te części oprogramowania (tzn. funkcje wymagające legalizacji) oraz dane, które wg specyfikacji producenta oraz po zatwierdzeniu przez jednostkę notyfikowaną zostały określone jako podlegające legalizacji. W poniższym pliku szerzej objaśniamy te zagadnienia. Legalizowane oprogramowanie w wagach nieautomatycznych Danymi wymagającymi legalizacji są: […]

WELMEC 8.8. Wydanie 2

WELMEC 8.8. Wydanie 2 WELMEC 8.8. Wydanie 2  jest to system modułowej oceny przyrządów pomiarowych. Celem dyrektywy dot. przyrządów pomiarowych (MID) oraz dyrektywy o wagach nieautomatycznych (NAWI) jest jak wiadomo zharmonizowanie aspektów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych oraz wag nieautomatycznych na obszarze Unii Europejskiej. Uwaga  Dyrektywa MID dodatkowo zawiera przepisy dotyczące postępowania z podzespołami jednakże tylko […]

Kontrole wag NAWI

Kontrole wag NAWI Kontrole wag NAWI to kontrole wag nieautomatycznych.  Główny Urząd Miar (GUM) wesprze działania Inspekcji Handlowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UIKiK ). Ma to na celu przeprowadzenie badań laboratoryjnych (będzie to co najmniej 50 szt. wag  nieautomatycznych) pobranych w ramach kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową w II i III kwartale […]

Strona główna

Witamy, portal JM Metrology jest portalem informacyjnym dot. zagadnień pomiaru siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz związanych z tym wymagań metrologicznych jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe) oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące. Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące publikacjami autorskimi.Staramy się również przekazywać informacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Odpowiadamy na każde zgłoszenie, zawsze udzielamy [...]

Moduł

Moduł Moduł = część wagi wykonująca określoną funkcję, przy czym część ta może być badana oddzielnie a odnoszą się do niej określone cząstkowe błędy graniczne dopuszczalne „p”. Przykładami modułów w wagach nieautomatycznych (NAWI) są: Wagowy przetwornik pomiarowy, Miernik (sterownik) wagowy, Wyświetlacz zewnętrzny, System kasowy obliczający cenę, oprogramowanie. Przy sprawdzaniu tzw. „zgodności modułów” danej wagi przeprowadza […]

Page 1 of 2 1 2