mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "Ministra Gospodarki"

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Legalizacja przyrządów pomiarowych Legalizacja przyrządów pomiarowych – nowa regulacja od 1.01.2018. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowa regulacja dotycząca poświadczenia legalizacji przyrządu pomiarowego. Została one określona w §21.1, ust. 1, pkt 2, litera b  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych […]

Seminarium w GUM

Seminarium w GUM Seminarium w GUM – w dniu 14.04.2016 w siedzibie GUM (ul. Elektoralna 2, Warszawa) odbyło się seminarium poświęcone następującej tematyce: „Oznaczenia na towarach paczkowanych – najczęstsze nieprawidłowości”. Uczestniczyło w nim ponad 50 zainteresowanych osób. Spotkanie prowadził Pan Andrzej Czechowski z Biura Nadzoru GUM omawiając najistotniejsze zagadnienia związane z oznaczeniami na towarach paczkowanych, […]

Pomiar prędkości pojazdów

Pomiar prędkości pojazdów Wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych jest określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 281). W powyższym rozporządzeniu wymienia się następujące przyrządy do […]

Metrologia zmiany

Metrologia zmiany Metrologia  zmiany. Według informacji podanych przez Ministerstwo Gospodarki (MG) przygotowane są zmiany w krajowym systemie metrologicznym. (Patrz Założenia do projektu ustawy – Prawo o Miarach na stronie internetowej MG). Przewiduje się rozdzielenie  funkcji narodowej instytucji metrologiczneji administracji miar, Ma to umożliwić stworzenie nowoczesnego system zarządzania, bazującego na doświadczeniach innych państw. Główny Urząd Miar (GUM) ma zostać zastąpiony przez Polskie Centrum […]

NAWI po 01.01.2014

NAWI po 01.01.2014 NAWI po 01.01.2014. – W nawiązaniu do naszego zapisu pt.: ” Problem końca roku 2013„. W naszej zakładce „Interpretacje dyrektyw NAWI i MID oraz krajowych przepisów wykonawczych”. Informujemy, że na stronie GUM pojawiła się interpretacja, którą cytujemy poniżej: Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o […]

Legalizacja przyrządów

Legalizacja przyrządów Legalizacja przyrządów – Na stronie Ministerstwa Gospodarki pojawił się komunikat w sprawie legalizacji przyrządów pomiarowych. Chodzi tu wprowadzone do obrotu i użytkowania przed 1 stycznia 2004 r. cyt.: Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki wydane na podstawie art. 9a ustawy, w obecnym brzmieniu, stanowią wystarczającą podstawę do legalizacji przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 27 i […]

Rada Metrologii

Rada Metrologii Rada Metrologii = aktualnie to jeszcze robocza nazwa w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o Miarach dla mającego powstać organu wspierającego Ministra Gospodarki w zakresie sprawowania nadzoru nad systemem metrologii. Zadania Rady to m.in: opiniowanie i zatwierdzanie Krajowego Programu Badań i Rozwoju Metrologii, opiniowanie corocznych sprawozdań z działalności PCM (Polskiego Centrum Metrologii), oraz współtworzenie strategii […]

Cecha zabezpieczająca

Cecha zabezpieczająca Cecha zabezpieczająca (sealing mark) = cecha przeznaczona do zabezpieczenia przyrządu pomiarowego przed zabronioną modyfikacją, ponowna regulacją, usunięciem części itp. Jest to cecha chroniąca przed dostępem osób nieuprawnionych we wszystkich przypadkach i miejscach wskazanych w: Przepisach określających szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych; […]

Świadectwo legalizacji

Świadectwo legalizacji Świadectwo legalizacji  – (verification cerificate) dokument zaświadczający, że legalizacja przyrządu pomiarowego była przeprowadzona z wynikiem zadowalającym. Uwaga: dowodem legalizacji są świadectwo lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności  są określone w […]