Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Nowela MID

Nowela MID Nowela MID, czyli nowelizacja dyrektywy MID. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona). Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą […]

NAWI po 01.01.2014

NAWI po 01.01.2014 NAWI po 01.01.2014. – W nawiązaniu do naszego zapisu pt.: ” Problem końca roku 2013„. W naszej zakładce „Interpretacje dyrektyw NAWI i MID oraz krajowych przepisów wykonawczych”. Informujemy, że na stronie GUM pojawiła się interpretacja, którą cytujemy poniżej: Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o […]

WELMEC 8.8. Wydanie 2

WELMEC 8.8. Wydanie 2 WELMEC 8.8. Wydanie 2  jest to system modułowej oceny przyrządów pomiarowych. Celem dyrektywy dot. przyrządów pomiarowych (MID) oraz dyrektywy o wagach nieautomatycznych (NAWI) jest jak wiadomo zharmonizowanie aspektów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych oraz wag nieautomatycznych na obszarze Unii Europejskiej. Uwaga  Dyrektywa MID dodatkowo zawiera przepisy dotyczące postępowania z podzespołami jednakże tylko […]

Waga automatyczna

Waga automatyczna Waga automatyczna = waga wyznaczająca masę produktu bez udziału operatora i działająca według założonego automatycznego cyklu określonego dla danej wagi. Zgodnie z Dyrektywą MID (2014/32/UE) wyróżniamy: Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków Wagi automatyczne kontrolujące Wagi etykietujące Wagi kalkulacyjno-etykietujące Wagi automatyczne napełniające Wagi automatyczne porcjujące Wagi przenośnikowe Wagi wagonowe

Strona główna

Witamy, portal JM Metrology jest portalem informacyjnym dot. zagadnień pomiaru siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz związanych z tym wymagań metrologicznych jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe) oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące. Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące publikacjami autorskimi.Staramy się również przekazywać informacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Odpowiadamy na każde zgłoszenie, zawsze udzielamy [...]

MID

MID MID – DYREKTYWA 2004/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych. Jest ona  potocznie nazywana MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive). Została przekształcona na 2014/32/EU, obowiązuje od 20.04.2016. MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system […]

Procedury zgodności MID

Procedury zgodności MID Procedury zgodności MID – w poniższym pliku zestawiono procedury oceny zgodności wg. dyrektywy MID

Terminy związane z dyrektywą MID

Terminy związane z dyrektywą MID Do 29 października 2006 r. przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej, dokonywanej przez organy administracji miar. Od dnia 30 października 2006 r. nowe typy przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po dokonaniu oceny zgodności. Dziesięciolecie […]