mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "legalizacja"

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Legalizacja przyrządów pomiarowych Legalizacja przyrządów pomiarowych – nowa regulacja od 1.01.2018. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowa regulacja dotycząca poświadczenia legalizacji przyrządu pomiarowego. Została one określona w §21.1, ust. 1, pkt 2, litera b  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych […]

Legalizowany soft NAWI

Legalizowany soft NAWI Legalizowany soft NAWI – Legalizowane oprogramowanie NAWI – Legalizowanym oprogramowaniem nazywa się te części oprogramowania (tzn. funkcje wymagające legalizacji) oraz dane, które wg specyfikacji producenta oraz po zatwierdzeniu przez jednostkę notyfikowaną zostały określone jako podlegające legalizacji. W poniższym pliku szerzej objaśniamy te zagadnienia. Legalizowane oprogramowanie w wagach nieautomatycznych Danymi wymagającymi legalizacji są: […]

Legalizacja przyrządów

Legalizacja przyrządów Legalizacja przyrządów – Na stronie Ministerstwa Gospodarki pojawił się komunikat w sprawie legalizacji przyrządów pomiarowych. Chodzi tu wprowadzone do obrotu i użytkowania przed 1 stycznia 2004 r. cyt.: Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki wydane na podstawie art. 9a ustawy, w obecnym brzmieniu, stanowią wystarczającą podstawę do legalizacji przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 27 i […]

Legalizacja

Legalizacja Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. (Ustawa Prawo o Miarach). Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania. Legalizacja jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania. Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do […]

Cecha legalizacyjna

Cecha legalizacyjna Cecha legalizacyjna (verification mark) = cecha nakładana na przyrząd pomiarowy w sposób zapewniający jej widoczność  zaświadczająca, że przeprowadzona legalizacja przyrządu pomiarowego dala wyniki zadowalające. Umieszczenie tej cechy na przyrządzie informuje: który organ administracji miar lub podmiot upoważniony przeprowadził legalizacje, w którym roku albo miesiącu i roku dokonano legalizacji. Na cechę legalizacji składa się […]

Świadectwo legalizacji

Świadectwo legalizacji Świadectwo legalizacji  – (verification cerificate) dokument zaświadczający, że legalizacja przyrządu pomiarowego była przeprowadzona z wynikiem zadowalającym. Uwaga: dowodem legalizacji są świadectwo lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności  są określone w […]

Legalizacja czy wzorcowanie

Legalizacja czy wzorcowanie Legalizacja czy wzorcowanie ?  Co na to Prawo o Miarach ? Czyli Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku (teks jednolity – Dz.U. Nr 234, poz. 2441). Znajdujemy tam następujące definicje: •    w Art.4, Pkt. 13: LEGALIZACJA jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (czyli  świadectwem legalizacji lub […]

PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW

PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH = termin stosowany do najogólniejszego określenia działań prawnych, którym mogą podlegać przyrządy pomiarowe, np. zatwierdzenie typu, legalizacja, itp.

LEGALIZACJA PONOWNA

LEGALIZACJA PONOWNA LEGALIZACJA PONOWNA jest to legalizacja przyrządu pomiarowego następująca po legalizacji pierwotnej obejmująca: obowiązkową legalizację okresową, legalizacje po naprawie.

LEGALIZACJA PIERWOTNA

LEGALIZACJA PIERWOTNA LEGALIZACJA PIERWOTNA (initial verification) jest to  legalizacja przyrządu pomiarowego nielegalizowanego uprzednio.

Page 1 of 2 1 2