mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "kontrola"

Oktoberfest

Oktoberfest Oktoberfest  – Oktoberfest dosłownie „święto w październiku”. Zwyczajnie „święto piwa obchodzone w Monachium”.  W tym roku jeszcze trwa! Pierwsze  święto odbyło się w roku 1810 z okazji ślubu bawarskiego księcia koronnego Ludwika z księżniczką Therese von Sachsen-Hildburghausen. Uroczystości rozpoczęły się 12 października 1810 r., a zakończyły 17 października wyścigami konnymi. W kolejnych latach święto […]

Sieć sprężonego powietrza

Sieć sprężonego powietrza Sieć sprężonego powietrza jest obecna w wielu zakładach usługowych i produkcyjnych. W celu jej ekonomicznego wykorzystywania niezbędna jest regularna kontrola jej szczelności. Nieprawidłowe podłączenia, uszkodzone przewody, nieszczelne zawory powodują wzrost kosztów wytworzenia sprężonego powietrza, albowiem kompresor / kompresory musi / muszą dostarczyć więcej powietrza niż miałoby to miejsce przy optymalnym wykonaniu sieci. […]

Stosowanie systemów diagnostyki podwozia

Stosowanie systemów diagnostyki podwozia          Stosowanie systemów diagnostyki podwozia ma sens ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Transport szynowy nabiera bowiem coraz większego znaczenia zarówno w aspekcie krajowym jak i międzynarodowym. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego konieczny jest niezawodny nadzór pociągów. Kontrola taka powinna być realizowana za pomocą środków technicznych,  z następujących […]

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje Energetyka zgodności + akredytacje to ocena zgodności i akredytacje w sektorze energetycznym. Dostarczanie energii jest połączone ze złożonymi procesami produkcyjnymi, rozgałęzionymi łańcuchami dostaw oraz handlem wykraczającym poza granice państw. Z tych właśnie względów, w sektorze energetycznym niezbędna jest kontrola surowców, materiałów, produktów, usług oraz systemów. Oceną zgodności zajmują się laboratoria badawcze i […]

Systemy diagnostyki

Systemy diagnostyki Systemy diagnostyki  – stosowanie systemów diagnostyki pojazdów szynowych. Z uwagi na to, że transport szynowy ma coraz większe znaczenie nie tylko w skali krajowej, ale również międzynarodowej, to bezpieczeństwo ruchu kolejowego w coraz szerszym zakresie wymaga niezawodnego nadzorowania pociągów. Kontrola ta jest realizowana za pomocą odpowiednich środków technicznych, z następujących powodów: zwiększania prędkości […]

Procedury NAWI

Procedury NAWI Procedury NAWI =  Procedury oceny zgodności wg Dyrektywy NAWI – Dyrektywa NAWI – aktualnie 2009/23/WE (poprzednio 90/384/EWG) o wagach  nieautomatycznych zawiera m.in.:  zasadnicze wymagania, procedury oceny zgodności …  . W poniższym pliku w postaci schematu blokowego zestawiono procedury oceny zgodności wg Dyrektywy NAWI Ocena zgodn_NAWI Uwaga: Postępowanie dowodzące zgodności musi być realizowane według […]

Świadectwo legalizacji

Świadectwo legalizacji Świadectwo legalizacji  – (verification cerificate) dokument zaświadczający, że legalizacja przyrządu pomiarowego była przeprowadzona z wynikiem zadowalającym. Uwaga: dowodem legalizacji są świadectwo lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności  są określone w […]

Problem końca roku 2013

Problem końca roku 2013 Ustawa Prawo o miarach: ART. 27: Przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed  dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 30.09.2002) niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy. ART. 29: Do czasu wejścia […]

PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW

PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW PRAWNA KONTROLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH = termin stosowany do najogólniejszego określenia działań prawnych, którym mogą podlegać przyrządy pomiarowe, np. zatwierdzenie typu, legalizacja, itp.

PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA

PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA = całość działań metrologii prawnej, które przyczyniają się do zapewnienia jednolitości pomiarów. Prawna kontrola metrologiczna obejmuje: prawną kontrolę przyrządów pomiarowych, nadzór metrologiczny, ekspertyzę metrologiczną.

Page 1 of 2 1 2