Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
You are here: Home / Posts Tagged "ISO 9001"

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001 Aktualna ISO 9001, czyli PN-EN ISO 9001:2015 -5  została zaktualizowana zgodnie z nową koncepcją opracowywania norm systemów zarządzania. Chodzi mianowicie o HLS = High Level Structure (tzn. wg struktury nadrzędnej), bazującą na następujących założeniach: unifikacji struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania oraz identycznego bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania. […]

ISO nowelizacja

ISO nowelizacja ISO nowelizacja – podamy bardziej szczegółowe informacje o nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO Nowelizacja ISO 9001: Z końcem października 2015 została opublikowana norma PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja angielska: „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”. Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wówczas, gdy organizacja: Potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub […]

Rewizja ISO 9001

Rewizja ISO 9001 Rewizja ISO 9001 do ISO 9001:2015 – w roku bieżącym powinna nastąpić finalizacja rewizji normy ISO 9001 (a także ISO 14001). Poniżej przedstawiamy tzw. „kamienie milowe” tej rewizji. Z chwilą opublikowania FDIS dla ISO 9001 jednostka certyfikująca może przeszkolić swoich auditorów a następnie rozpocząć audity przejścia. Jednostka certyfikująca nie może jednak wystawiać certyfikatów, […]

Zmiana ISO 9001

Zmiana ISO 9001 Zmiana ISO 9001 – kolejna (czwarta) zmiana normy ISO 9001. Celem kolejnej zmiany najbardziej znanej normy ISO 9001 zatytułowanej „Systemy zarządzania jakością. Wymagania” (już przeszło 1, 1 mln organizacji na całym świecie zostało certyfikowanych wg  tej właśnie normy) jest jej ukształtowanie w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, dopasowanie do zmieniającego się środowiska […]

Strona główna

Witamy, portal JM Metrology jest portalem informacyjnym dot. zagadnień pomiaru siły, zwłaszcza w technice wagowej oraz związanych z tym wymagań metrologicznych jakie muszą spełniać wagi (przemysłowe) oraz instalacje i urządzenia im towarzyszące. Prezentujemy Państwu wybrane informacje będące publikacjami autorskimi.Staramy się również przekazywać informacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Odpowiadamy na każde zgłoszenie, zawsze udzielamy [...]