mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Kontrole NAWI w 2018 roku

Kontrole NAWI w 2018 roku Kontrole NAWI w 2018 roku zostały według informacji GUM przeprowadzone przez Okręgowe Urzędy Miar (OUM) na terenie całego kraju. Kontroli były poddawane wagi nieautomatyczne o obciążeniach maksymalnych powyżej 30 t. Skontrolowano 30 użytkowników takich wag. OUM Liczba wag poddanych   kontroli Liczba stwierdzonych   nieprawidłowości Warszawa 6 2 Kraków 3 […]

Mamy Radę Metrologii

Mamy Radę Metrologii 8 września 2017 w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Metrologii. Przewodniczącym Rady Metrologii  została wybrana Pani prof. Ewa Bulska z Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Metrologii to nowy podmiot wspierający rozwój metrologii w Polsce. W jej skład wchodzą przedstawiciele: ministra rozwoju, nauki, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Centrum Akredytacji, Wojskowego Centrum Metrologii. […]

Ładowanie samochodów elektrycznych

Ładowanie samochodów elektrycznych Ładowanie samochodów elektrycznych – PTB rozwija system nadzoru ładowania pojazdów elektrycznych. Każdy, kto tankuje auto wychodzi z założenia, że w rozliczeniu zapłaci za ilość paliwa rzeczywiście wlana do zbiornika. I to podejście jest właściwe, albowiem za to odpowiedzialne urzędy (w Niemczech PTB, u nas GUM) sprawdzają i dopuszczają do użytkowania dystrybutory paliwa. […]

Nadzór rynku

Nadzór rynku Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce.  Pod tym tytułem odbyło się w dniu 21.06.2017, w Warszawie, w siedzibie GUM seminarium z udziałem ok. 30 osób reprezentujących tę branżę (ż przewagą wagarzy). Podczas seminarium omówiono zagadnienia związane  z wejściem w życie (w dniu 20.04.2016) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 […]

Oznaczanie znakiem „e”

Oznaczanie znakiem „e” Oznaczanie znakiem „e” – oznaczanie znakiem „e” zgodnie z art. 15 ustawy o towarach paczkowanych oznaczenie to stosuje się dla towarów paczkowanych wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej wyrażonej w jednostkach masy lub objętości nie mniejszej niż 5 g lub 5 ml i nie większej niż 10 kg lub […]

Odmierzacze paliw

Odmierzacze paliw Odmierzacze paliw – wg informacji Głównego Urzędu Miar (www.gum.gov.pl) administracja miar dokonała w roku ubiegłym w całym kraju kontroli ca. 1600 stacji paliw płynnych (tj. ponad 17000 odmierzaczy paliw płynnych). Stwierdzono nieprawidłowości w 1,8% (czyli w przypadku 306 szt.). Skontrolowano także stacje gazu LPG (ca. 560) i ponad 1600 odmierzaczy gazu LPG, gdzie nieprawidłowości […]

Wymiary wzorców masy

Wymiary wzorców masy Wymiary wzorców masy- praktycznie zdarza się, że z różnych powodów musimy określić możliwość umieszczenia na  danej nośni ładunku określonej ilości określonych wzorców –  istotne stają się wówczas wymiary wzorców, jakie powinny być użyte. Wówczas możemy określić, czy wymagane obciążenie wzorcowe zmieści się na sprawdzanym pomoście. W szczególności ma to znaczenie dla małych […]

Metrologia zmiany

Metrologia zmiany Metrologia  zmiany. Według informacji podanych przez Ministerstwo Gospodarki (MG) przygotowane są zmiany w krajowym systemie metrologicznym. (Patrz Założenia do projektu ustawy – Prawo o Miarach na stronie internetowej MG). Przewiduje się rozdzielenie  funkcji narodowej instytucji metrologiczneji administracji miar, Ma to umożliwić stworzenie nowoczesnego system zarządzania, bazującego na doświadczeniach innych państw. Główny Urząd Miar (GUM) ma zostać zastąpiony przez Polskie Centrum […]

NAWI po 01.01.2014

NAWI po 01.01.2014 NAWI po 01.01.2014. – W nawiązaniu do naszego zapisu pt.: ” Problem końca roku 2013„. W naszej zakładce „Interpretacje dyrektyw NAWI i MID oraz krajowych przepisów wykonawczych”. Informujemy, że na stronie GUM pojawiła się interpretacja, którą cytujemy poniżej: Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o […]

Kontrole wag NAWI

Kontrole wag NAWI Kontrole wag NAWI to kontrole wag nieautomatycznych.  Główny Urząd Miar (GUM) wesprze działania Inspekcji Handlowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UIKiK ). Ma to na celu przeprowadzenie badań laboratoryjnych (będzie to co najmniej 50 szt. wag  nieautomatycznych) pobranych w ramach kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową w II i III kwartale […]

Page 1 of 2 1 2