mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "EN"

Eurokody

Eurokody Eurokody = zestaw Norm Europejskich (EN) podających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji. A także sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. Zostały one wprowadzone w wersji polskojęzycznej wraz z Załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w […]

EPL

EPL EPL – Poziom zabezpieczenia urządzenia (Equipment Protection Level) Definicje wg normy EN 60079-10-2: Ochrona przed gazami wybuchowymi: EPL-Ga: urządzenie o „bardzo wysokim” poziomie ochrony przeznaczone do stosowania w atmosferach gazów palnych. Gdzie w czasie normalnej pracy nie występuje zagrożenie zapłonem w przewidywalnych lub sporadycznych przypadkach uszkodzeń / dysfunkcji . EPL-Gb: urządzenie o „wysokim” poziomie […]

Zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa

Zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa Zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa obejmuje środki i działania następujące w zdefiniowanej kolejności, a mianowicie: 1)      Zabezpieczanie przed powstaniem atmosfery wybuchowej. Jest to tzw. podstawowa ochrona przeciwwybuchowa. Należy ona do obowiązków konstruktora i użytkownika danego urządzenia. 2)      Niedopuszczanie do wystąpienia zapłonu atmosfery wybuchowej, oraz 3)      maksymalne ograniczenie oddziaływania wybuchu. O tym, […]

Zmiana EN 45501

Zmiana EN 45501 Zmiana EN 45501 = nowelizacja normy EN 45501. Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) przedstawił (data wydania: 2012-01; data publikacji: 2012-09) projekt normy jw. oznaczony DIN EN 45501:2012-01 (niemiecka wersja językowa: FprEN 45501:2011) zatytułowanej: „ Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”. Projekt ten wprowadza następujące uzupełnienia do wcześniejszych wydań tj.  EN 45501:1992 oraz EN 45501 poprawka […]

Współrzędne dSAT

Współrzędne dSAT Współrzędne dSAT, zgodnie z normą EN 15437-1 (Kolejnictwo — Monitorowanie stanu maźnicy — Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania — Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych) w przypadku stanowisk dSAT (detekcja stanów awaryjnych taboru) jest stosowany prawoskrętny kartezjański układ współrzędnych np. wg poniższego rysunku. W przeniesieniu na tor orientacja tego układu jest następująca: W […]