mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Podkład kolejowy detektorem wad kół

Podkład kolejowy detektorem wad kół. Podkład kolejowy jako detektor wad kół w pojazdach szynowych. W naszym cyklu „Dla kolejnictwa” omawialiśmy już dwa specjalne wykonania związane z wykorzystywaniem podkładu kolejowego, były to: podkład kolejowy jako kanał kablowy oraz podkład kolejowy jako podkład pomiarowy / baza dla urządzeń detekcji w systemie DSAT. Teraz na podstawie opisu patentowego […]

Funkcje oraz progi dSAT

Funkcje oraz progi dSAT Funkcje oraz progi dSAT – Urządzenia DSAT (patrz także słowa na literę D) służą do kontroli wpływu taboru na infrastrukturę kolejową. Funkcjonalnie i konstrukcyjnie urządzenia te są podzielone na trzy zespoły: zespół torowy = przeznaczony do zbierania informacji z elementów biegowych pojazdów szynowych, czyli m.in. czujników pomiarowych  i elementów pomocniczych; zespół […]

Detektor HOA

Detektor HOA Detektor HOA – wymagania dla zakresu odczytu / próbkowania (przez detektor HOA – systemu detekcji zagrzanych łożysk) oraz śledzonej powierzchni (w pojeździe szynowym) określa Decyzja 2006/860/WE Komisji. Przy czym wymagania te są precyzowane dla kierunków poprzecznego i podłużnego, a mianowicie: 1. w kierunku poprzecznym zakres odczytu urządzeń (HOA) zagrzanych łożysk, musi być tak dobrany, […]

Progi dSAT

Progi dSAT Progi dSAT – w dniu 11.03.2014, w zakładce „Nowości” zamieściliśmy informację p.t. „Funkcje i ich warunki progowe w urządzeniach DSAT” uzupełnioną załącznikiem w postaci pliku  w formacie .pdf o nazwie Funkcje DSAT.  Załącznik ten wymaga jednak zaktualizowania, co niniejszym czynimy odpowiednio go uzupełniając, a mianowicie dodając wyjaśnienia skrótów i dodając dodatkowe parametry (prędkość): […]

DSAT instalacje EU

DSAT instalacje EU DSAT instalacje EU – w poniższym pliku przedstawiliśmy głównych producentów systemów DSAT (w kolejności alfabetycznej) wg produktów oferowanych i instalowanych w Europie w roku 2011. Systemy DSAT w Europie Liczących się jest 5-ciu producentów / dostawców systemów DSAT instalacje Europa, a mianowicie: Ansaldo ÖBB Progress Rail SST Signal and System Technik VAE Voestalpine. […]

FUES-EPOS

FUES-EPOS FUES-EPOS – system DSAT o nazwie FUES-EPOS produkcji firmy Progress Rail.  Zagrzane łożyska i hamulce stanowią wielkie ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego – mogą bowiem prowadzić do złamania czopów osi, wykolejeń oraz pożarów. Podobnie zakleszczone lub nie zwolnione (np. przez zapomnienie lub przeoczenie) hamulce mogą wywoływać  przegrzania  powodujące uszkodzenie bieżni kół, układów hamulcowych pojazdów […]

Plan utrzymania

Plan utrzymania Plan utrzymania to dokument określający całokształt zagadnień utrzymaniowych urządzeń dsat  (detekcji stanów awaryjnych taboru) na ustalonym obszarze sieci kolejowej, przyjęty przez zarządcę infrastruktury w oparciu o obowiązującą strategię utrzymania i warunki przedstawione przez producenta urządzeń. Definicja wg Ie-3: Wytycznych techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru, Załącznik do zarządzenia Nr 15/2014 Zarządu PKP Polskie Linie […]

DSAT

DSAT DSAT = Detekcja Stanów Awaryjnych Taboru oznacza urządzenia przeznaczone do wykrywania w taborze kolejowym deformacji powierzchni tocznej kół powodującej pęknięcia szyn i rozjazdów oraz uszkodzeń hamulców i zagrzania łożysk osiowych, które mogą być przyczyną wypadków kolejowych i zniszczeń infrastruktury technicznej. Ogólnie mówiąc są to urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru do wykrywania nieprawidłowości elementów biegowych […]