Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

bezpieczeństwo ruchu kolejowego

You are here: Home / Posts Tagged "bezpieczeństwo ruchu kolejowego"

Systemy diagnostyki

Systemy diagnostyki Systemy diagnostyki  – stosowanie systemów diagnostyki pojazdów szynowych. Z uwagi na to, że transport szynowy ma coraz większe znaczenie nie tylko w skali krajowej, ale również międzynarodowej, to bezpieczeństwo ruchu kolejowego w coraz szerszym zakresie wymaga niezawodnego nadzorowania pociągów. Kontrola ta jest realizowana za pomocą odpowiednich środków technicznych, z następujących powodów: zwiększania prędkości […]

Wykolejenie

Wykolejenie Wykolejenie jest definiowane [w Instrukcji Ir-8 (R3) PKP PLK: „Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych”] jako trwały brak kontaktu powierzchni tocznej koła z powierzchnią toczną główki szyny. Potocznie wykolejeniem nazywamy zejście pojazdu szynowego lub całej grupy pojazdów z toru. Przyczyny wykolejenia mogą być bardzo różne zaś skutki bardzo poważne. Wśród zasadniczych […]

FUES-EPOS

FUES-EPOS FUES-EPOS – system DSAT o nazwie FUES-EPOS produkcji firmy Progress Rail.  Zagrzane łożyska i hamulce stanowią wielkie ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego – mogą bowiem prowadzić do złamania czopów osi, wykolejeń oraz pożarów. Podobnie zakleszczone lub nie zwolnione (np. przez zapomnienie lub przeoczenie) hamulce mogą wywoływać  przegrzania  powodujące uszkodzenie bieżni kół, układów hamulcowych pojazdów […]

Systemy DSAT

DSAT - systemy detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego odgrywają istotną rolę w kwestii bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Z uwagi na stosowane tam techniki pomiarowe zamieszczamy informacje z tej tematyki. DSAT - systemy detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego pozwalają na wczesne wyłączenie ze ze składu uszkodzonych lub nieprawnych wagonów. Systemy DSAT wpisy: 31 maja 2017 Stosowanie systemów [...]

UTK

UTK UTK = Urząd Transportu Kolejowego został utworzony 1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Urząd ten dba o spójność systemu kolejowego, prowadząc nadzór nad rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo systemu kolei. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest organem regulacyjnym, właściwym w sprawach: regulacji rynku transportu kolejowego, licencjonowania […]