Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Systemy diagnostyki


Kategoria: ,

Systemy diagnostyki

Systemy diagnostyki

Systemy diagnostyki  – stosowanie systemów diagnostyki pojazdów szynowych.

Z uwagi na to, że transport szynowy ma coraz większe znaczenie nie tylko w skali krajowej, ale również międzynarodowej, to bezpieczeństwo ruchu kolejowego w coraz szerszym zakresie wymaga niezawodnego nadzorowania pociągów.

Kontrola ta jest realizowana za pomocą odpowiednich środków technicznych, z następujących powodów:

 • zwiększania prędkości pociągów i nacisków na oś,
 • wydłużania terminów sprawdzeń i konserwacji,
 • coraz silniejszej racjonalizacji / optymalizacji zarządzania ruchem kolejowym,
 • zmniejszania ilości posterunków na szlaku,
 • ograniczonej możliwości / czynności obserwacji wizualnej pociągu.

Istotnego znaczenia nabiera zatem wykrywanie zagrzanych łożysk i zakleszczonych hamulców. Niewykrycie w porę wagonów z zagrzanymi łożyskami prowadzi m.in. do:

 • złamania czopa osi,
 • wykolejenia,
 • pożarów (np. pojazdów szynowych, ładunku, w otoczeniu torowiska).

Wykolejenie_1

Zakleszczone hamulce poprzez efekt grzania mogą powodować szkody, jak np.:

 • płaskie miejsca / nalepy na bieżniach kół,
 • zniszczenie urządzeń hamulcowych,
 • poluzowanie obręczy kół, pęknięcia kół i obręczy,
 • zarysowania i pęknięcia klocków hamulcowych,
 • pożary w pojazdach szynowych, ładunku, w otoczeniu torowiska,
 • uszkodzenia w nawierzchni.

Pożar wagonu

Dlatego cele stawiane systemom diagnostyki zagrzanych łożysk i zakleszczonych hamulców są w szczególności istotne dla:

 • zapewnienia bezpieczeństwa,
 • poprawy transportu podróżnych i towarów,
 • unikania zakłóceń w ruchu (opóźnienia, brak niezawodności),
 • obniżenia kosztów przez zapobieganie wypadkom, redukcję obciążenia nawierzchni,
 • minimalizację zagrożenia dla środowiska przy transportach materiałów niebezpiecznych.

 

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.