mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Software Guide 7.2.


Kategoria: ,

Software Guide 7.2.

Software Guide 7.2.

Software Guide 7.2. – czyli przewodnik WELMEC 7.2., wydanie 5 jest instrukcją odnoszącą się do przyrządów pomiarowych (zgodnych z Dyrektywą 2014/32/EU [MID]) wyposażonych w oprogramowanie. Stanowi zalecenie odnoszące się do tworzenia, sprawdzania i oceny takiego oprogramowania. Przewodnik jest adresowany zarówno do producentów jak i jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za ocenę zgodności (wg modułu B) przyrządów pomiarowych w tym zakresie.

Przewodnik zawiera strukturalny pakiet bloków wymagań, przy czym uwzględnia podział przyrządów pomiarowych na przyrządy o konfiguracji podstawowej (bazowej) oraz IT (informatycznej). Zestaw tych wymagań jest uzupełniony o tzw. wymagania specyficzne dla tych przyrządów.

W Przewodniku mówi się o 3-ch rodzajach wymagań, a mianowicie:

  • Wymaganiach dla 2-ch podstawowych konfiguracji przyrządów pomiarowych (określanych, jako typ P oraz U),
  • Wymagania dla 4-ch konfiguracji IT (zwanych rozszerzeniami L, T, S oraz D),
  • Wymagania specyficzne dla przyrządów pomiarowych (załączniki I.1, I.2 … ).

Pierwszy rodzaj wymagań odnosi się do wszystkich przyrządów pomiarowych, przy czym:

  • Typ P oznacza przyrząd pomiarowy wyposażony w celowy hardware i software (Built-for-purpose measuring instrument), czyli wykonany specjalnie pod realizację określonego zdania wraz z oprogramowaniem użytkowym opracowanym specjalnie dla realizacji takiego celu pomiarowego.
  • Typ U oznacza przyrząd pomiarowy z uniwersalnym komputerem (Measuring instruments using a universal computer), czyli wyposażony w komputer wielozadaniowy, zwykle system bazujący na komputerze PC, w celu realizacji istotnych funkcji.

Drugi typ wymagań dotyczy następujących funkcji IT:

  • L = długotrwałe przechowywanie danych pomiarowych (long-tem storgage of measurement data),
  • T = transmisja danych pomiarowych (transmission of measurement data),
  • S = separacja oprogramowania (software separation),
  • D = pobieranie oprogramowania (Softwaredownload).

Ostatni typ wymagań stanowi zbiór dalszych wymagań specyficznych dla określonych przyrządów pomiarowych.

Przewodnik Software Guide 7.2  można znaleźć na stronie: www. welmec.org

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.