Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Składnik interoperacyjności


Kategoria:

Składnik interoperacyjności

Składnik interoperacyjności

Składnik interoperacyjności =  podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność kolei; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie.

Na przykład: Wymagania dla składników interoperacyjności związanych z taborem kolejowym są zawarte w TSI podsystemów:

  • Koleje dużych prędkości (TSI HS)
  • Wagony towarowe (TSI CR WAG)
  • Lokomotywy i tabor pasażerski (TSI CR L&P)
  • Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM).

Szczegóły w tej sprawie można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 2 maja 2012 w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z r. 2012, poz. 492).

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.