mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Problem końca roku 2013


Kategoria:

Problem końca roku 2013

Problem końca roku 2013

Ustawa Prawo o miarach:

ART. 27:

Przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed  dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 30.09.2002) niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

ART. 29:

Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych. Prawna kontrola metrologiczna odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia wejścia w życie ustawy.

ART. 29a:

Przyrządy pomiarowe zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003 roku zgodnie z zasadami określonymi w art. 29. Mogą być nadal legalizowane, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. O ile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane.

Wyjaśnienie

Dotychczasowy (tj. przed wejściem Polski do Unii Europejskiej) system prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych obejmował kwestie związane z ich zatwierdzeniem typu ,  legalizacją pierwotną i ponowną.

Po transpozycji  odnośnych zasad unijnych (NAWI + MID) do naszego systemu prawnego , możemy wyróżnić w tym zakresie dwie fazy, a mianowicie:

Ø  fazę  przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu i użytkowania czyli czynności prawne metrologiczne zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej lub odpowiadające im procedury oceny zgodności oraz

Ø  fazę użytkowania czyli legalizacji ponownej.

O ile pierwsza z ww.  faz jest objęta w tym względzie dyrektywami unijnymi i nowymi przepisami (pomijając okres przejściowy na ich wdrażanie, który w przypadku MID kończy się 30.10.2016 roku) to ta druga  została pozostawiona państwom członkowskim  do indywidualnych rozstrzygnięć.

Nasza Ustawa „Prawo i miarach” wprowadza w tym zakresie następujące uregulowanie:

przyrządy pomiarowe zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003 roku zgodnie z wcześniejszymi przepisami (tzn. obowiązującymi przed wejściem w życie tej ustawy)  mogą być nadal legalizowane na podstawie przepisów wg których zostały zalegalizowane pierwotnie, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

Tak więc takie wagi (a są to przecież przyrządy pomiarowe) muszą zostać wycofane z użytkowania lub podane modernizacji w celu ich poddania ocenie zgodności.