mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Podkład kolejowy detektorem wad kół


Kategoria: ,

Podkład kolejowy detektorem wad kół

Podkład kolejowy detektorem wad kół.

Podkład kolejowy jako detektor wad kół w pojazdach szynowych.

W naszym cyklu „Dla kolejnictwa” omawialiśmy już dwa specjalne wykonania związane z wykorzystywaniem podkładu kolejowego, były to:

  • podkład kolejowy jako kanał kablowy oraz
  • podkład kolejowy jako podkład pomiarowy / baza dla urządzeń detekcji w systemie DSAT.

Teraz na podstawie opisu patentowego EP 1 212 228 B1 przedstawimy sposób wykorzystania podkładu kolejowego jako bazy do wykrywania wad kół w pojazdach szynowych.

Stosowne urządzenie przedstawiono na rysunku poniżej:

FIG.1

Urządzenie to może zostać utworzone przez dwa podkłady kolejowe (2, 8) osadzone w tłuczniu (6), w których dokonano wydrążeń / zagłębień (4, 9) w celu zabudowy w nich wagowych przetworników pomiarowych (3, 10). Możliwe jest także zastosowanie jednego podkładu, lecz wówczas należy się liczyć z mniej dokładną detekcją.

Urządzenie jw. rozpoznaje owalności kół pojazdu kolejowego poruszającego się po szynie (7 ) poprzez przeniesienie sił pionowych na wagowe przetworniki pomiarowe (3. 10) znajdujące się pod szyną.

Jeżeli pojazd szynowy przejedzie przez przetworniki pomiarowe zainstalowane w szynie i pod nią, to w jednostce opracowania danych (12) zostają zapamiętane sygnały z wagowych przetowników pomiarowych (3, 10) pojedynczo lub sumarycznie a dzięki czujnikom naprężeń ścinających (1, 11) spełniającym rolę wyłączników szynowych (ustalającym odstępy osi) zostają one przyporządkowane określonym wagonom, ich osiom lub kołom. Jednostka opracowania danych (12) filtruje ponato te sygnały, uwalniając je od zakłóceń w rodzaju drgań lub wężykowania wagonów itp.

Sumując zmierzone sygnały odpowiadajace naciskom kół pojazdu szynowego jednostka opracowania danych (12) tworzy średnią, która odpowiadałaby synałom dokładnie okrągłego koła. Ponieważ koła owalne lub posiadajace płaskie miejsca wywołują okresowe drgania sił pionowych zostają one porównane ustaloną już wcześniej wartością średnią. Stwierdzona odchyłka jest miarą owalności danego koła i może zostać wskazana lub sygnalizowana przy przekroczeniu podanej wcześniej wartości granicznej.

 

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.