mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Piramida automatyzacji


Kategoria: ,

Piramida automatyzacji

Piramida automatyzacji

Piramida automatyzacji to sposób przedstawienia graficznego i klasyfikacji różnych poziomów IT dla produkcji przemysłowej. Każdemu poziomowi jest przyporządkowane własne zadanie. Piramida ta ma zazwyczaj sześć poziomów.

 • Poziom 0 (poziom najniższy): to poziom procesowy z czujnikami zbierającymi dane produkcyjne. Panują tu połączenia równolegle.
 • Poziom 1: poziom obiektowy, który jest interfejsem pomiędzy procesem produkcyjnym a poziomem sterowania. Typowymi systemami są tu magistrala polowa oraz moduły wejścia/wyjścia.
 • Poziom 2: Po stronie sterowania odbywa się regulacja procesu produkcyjnego za pomocą PLC.
 • Poziom 3: poziom zarządzania produkcją służy do monitorowania i obsługi jak również zarzadzania receptorami na przykład za pomocą systemu SCADA.
 • Poziom 4: Poziom zarzadzania zakładem produkcyjnym dla szczegółowego planowania produkcji, zarzadzania jakością, przetwarzania danych, gospodarki materiałowej oraz rejestracji KPI. Na tym poziome działają systemy MES, MIS lub LIMS.
 • Poziom 5 (poziom najwyższy): ERP dla globalnego planowania produkcji i realizacji zamówień. Poziom ten jest nazywany poziomem przedsiębiorstwa.

Powyższa struktura może być różna w zależności od przedsiębiorstwa, Na przykład poziom 0 i poziom 5 mogą nie występować lub być połączone z innymi poziomami.

Źródło: RHEBO industrial Network Continuity

Piramida automatyzacji

Objaśnienia:

 • IT = Information Technology = technologia informatyczna
 • PLC = Programmable Logic Controller = programowalny sterownik logiczny;
 • SCADA = Supervisory Control and Data Acquisition = system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego;
 • KPI = Key Performance Indicators = kluczowe wskaźniki efektywności;
 • MES = Manufacturing Execution System = system realizacji produkcji;
 • MIS = Management Information System = system zarządzania informacją;
 • LIMS = Laboratory Information Management System = system informatyczny dla laboratoriów;
 • ERP = Enterprise Resource Planing = planowanie zasobów przedsiębiorstwa,

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.