mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Paliwa alternatywne


Kategoria:

Paliwa alternatywne

Paliwa alternatywne

Paliwa alternatywne – w Europie używane są różne określenia paliw alternatywnych, co może prowadzić do powstawania wielu nieporozumień, zarówno w kwestiach prawnych, jak i handlowych.

I tak np. „stałe paliwa wtórne” nazywane są:

  • w Niemczech:

             SBS (Sekundärbrennstoffe),

             EBS (Ersatzbrennstoffe) lub BRAM (Brennstoff aus Müll);

  • we Włoszech:

             CDR (combustibili derivato di rifiutti) lub CSS (combustibili solido secondario);

  • w innych krajach europejskich

RDF (refused derived fuel).

W Polsce sprawa nazewnictwa tych paliw także nie jest jednoznacznie uregulowana. Funkcjonują bowiem równolegle nazwy „paliwo alternatywne”, „paliwo zastępcze”, PAKOM (paliwo komunalne), czy też „paliwo formowane”.

W ostatnim okresie w UE podjęto szereg działań zmierzających do ustanowienia jednolitych standardów jakościowych dla stałych paliw produkowanych z odpadów, dla których przyjęto nazwę „solid recovered fuels” (SRF).

Na język polski można tę nazwę przetłumaczyć jako „stałe paliwa odzyskane”, lub lepiej – „stałe paliwa wtórne”.

Paliwo RDF
Skład:
Frakcja palna odpadów komunalnych (papier, plastiki, tekstylia, drewno, guma), która podlega brykietowaniu o wielkości brykietów 32×32 cm.
Energia chemiczna:
Wartość opałowa tej frakcji jest znaczna i zawiera się w przedziale od 16 do 18 MJ/kg.
Dodatki:
Wapno, węgiel, kora, wapno ograniczające emisję tlenków siarki i ołowiu, węgiel – emisję dioksyn i furanów oraz kora – natomiast ogranicza zawartość chlorowodoru i tlenków siarki w gazach odlotowych.

Paliwa alternatywne – to palne odpady w formie stałej, przeznaczone do wykorzystywania jako paliwa w procesach przemysłowych, wytworzone poprzez przetwarzanie niektórych odpadów innych niż niebezpieczne, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych.

Możliwości zastosowania paliw alternatywnych
doświadczenia  takich państw jak np. Finlandia, Niemcy czy Austria wykazały, że paliwa alternatywne mogą być stosowane w:

  • zakładach energetycznych (paleniska rusztowe, kotły fluidalne),
  • siłowniach przemysłowych (paleniska rusztowe, kotły fluidalne),
  • cementowniach (piece obrotowe),
  • innych zakładach przemysłowych stosujących procesy wysokotemperaturowe jak np. cegielnie.

Odpady komunalne także stanowią ogromne źródło zasobów energetycznych, które mogą być wykorzystane jako paliwa alternatywne.

Wytwarzanie paliw alternatywnych i stosowanie ich w zakładach przemysłowych, czy też energetycznych przyczynia się do znacznych korzyści ekonomicznych i ekologicznych. W wyniku takiego zagospodarowania odpadów mniejsza ich ilość będzie deponowana na składowiskach. Przyczynia się to do zmniejszenia liczby nowych składowisk, czy też rozbudowy już istniejących.

Paliwo alternatywne

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.