mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Nowela NAWI

Nowela NAWI

Nowela NAWI, czyli nowelizacja dyrektywy NAWI.

Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych.

Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę NAWI tj. Dyrektywę 2009/23/WE, która traci moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016.

Tym samym art. 1, art. 2 pkt 1 i 2, art. 3, 4, 5 i 18 oraz załączniki I, V i VI nowej dyrektywy (2014/31/UE) mają zastosowanie od dnia 20 kwietnia 2016 r., a mianowicie:

Art.1 określa zakres zastosowania dyrektywy. cyt.: „dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wag nieautomatycznych” oraz wprowadza następujące rozróżnienie rodzajów zastosowań wag nieautomatycznych:

  1. określanie masy do celów transakcji handlowych;
  2. określanie masy dla obliczenia opłaty, cła, podatku, premii, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych typów opłat;
  3. określanie masy w celu zastosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych lub ekspertyzy sądowej;
  4. określanie masy w praktyce medycznej do ważenia pacjentów w celach monitorowania, diagnozowania i leczenia;
  5. określanie masy dla sporządzania lekarstw na receptę w aptece i określanie masy w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych;
  6. określanie ceny na podstawie masy do celów sprzedaży bezpośredniej w obrocie publicznym oraz przy paczkowaniu;
  7. wszystkie zastosowania inne niż te wymienione w lit. a)–f).

Art. 2 pkt 1, wprowadza definicję „urządzenia ważącego”, jako przyrządu pomiarowego służącego do ustalania masy ciała przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji. Urządzenie ważące może także służyć do ustalania innych związanych z masą wielkości, ilości, parametrów albo właściwości.

Art. 2 pkt 2, definiuje „wagę nieautomatyczną” lub „wagę”, jako urządzenie ważące wymagające interwencji operatora podczas ważenia.

Art. 3 odnosi się do kwestii udostępnienia na rynku i oddania do użytku.

Art. 4 wskazuje na zasadnicze wymagania określone w Załączniku I.

Art. 5 dotyczy swobodnego przepływu.

Art.18 odnosi się do symbolu ograniczonego stosowania.

Załącznik I: wyszczególnia Zasadnicze wymagania.

Załącznik V: odnosi się do Uchylonej Dyrektywy.

Załącznik VI: przedstawia Tabelę korelacji.

Poniżej załączamy tekst Dyrektywy 2014/31/UE.

CELEX-32014L0031-PL-TXT 2014_31_UE

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.