mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Legalizacja przyrządów


Kategoria:

Legalizacja przyrządów

Legalizacja przyrządów

Legalizacja przyrządów – Na stronie Ministerstwa Gospodarki pojawił się komunikat w sprawie legalizacji przyrządów pomiarowych. Chodzi tu wprowadzone do obrotu i użytkowania przed 1 stycznia 2004 r.

cyt.: Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki wydane na podstawie art. 9a ustawy, w obecnym brzmieniu, stanowią wystarczającą podstawę do legalizacji przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 27 i 29a ustawy. Warunkiem jest jednak spełnienie wymagań określonych w tych rozporządzeniach.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki wydane na podstawie art. 9a ustawy i zawarte w nich wymagania należy stosować również do tych rodzajów przyrządów pomiarowych legalizowanych dotychczas zgodnie z art 27 i 29a ustawy, które poczynając od dnia 9 stycznia 2007 r. podlegają ocenie zgodności. W aktualnym stanie prawnym wymagania zawarte są bowiem jedynie w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Gospodarki. 

Żaden przepis ustawowy nie umożliwia z kolei dokonywania legalizacji tych przyrządów w oparciu o wymagania zawarte w innych aktach wykonawczych. Tzn. niż obowiązujące rozporządzenia Ministra Gospodarki. Jedynym wyjątkiem jest art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz.1834). Pozwala on na legalizacje przyrządów pomiarowych, które po 7 stycznia 2007 r. podlegają ocenie zgodności i uzyskały przed tym dniem zatwierdzenie zgodnie z ustawą.

Zasada stosowania wymagań zawartych w rozporządzeniach w odniesieniu do przyrządów pomiarowych legalizowanych dotychczas zgodnie z art. 27 i art 291 ustawy i podlegających aktualnie ocenie zgodności może być wyłączona jedynie w zakresie ograniczeń związanych bezpośrednio z dokonywana ocena zgodności. Dotyczy to np. oznakowania zgodności, dodatkowego oznakowania metrologicznego, numeru jednostki notyfikowanej czy numeru certyfikatu badania WE, ponieważ przedmiotowe przyrządy pomiarowe nie były nigdy poddawane ocenie zgodności.

W przypadku ponownej legalizacji przyrządów pomiarowych organ administracji miar lub podmiot upoważniony w oparciu o obowiązujące wymagania zawarte w aktach wykonawczych (rozporządzeniach ministra właściwego dla spraw gospodarki wydanych na podstawie art 9a ustawy) – dokonują kontroli prawidłowości procesu.

UWAGA! Tekst jednolity ustawy Prawo o Miarach ogłoszony w Dz.U. RP z dnia 13.09.2013 poz 1069 pomija Art 27 natomiast Art 29a pozostawia be z zmian:

cyt.:

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.