mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Legalizacja czy wzorcowanie


Kategoria:

Legalizacja czy wzorcowanie

Legalizacja czy wzorcowanie

Legalizacja czy wzorcowanie ?  Co na to Prawo o Miarach ?
Czyli Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku (teks jednolity – Dz.U. Nr 234, poz. 2441). Znajdujemy tam następujące definicje:
•    w Art.4, Pkt. 13:
LEGALIZACJA jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (czyli  świadectwem legalizacji lub cechą legalizacji umieszczoną na przyrządzie pomiarowym, poświadczającą dokonanie legalizacji), że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania (techniczne i metrologiczne).

•    w Art.4, Pkt. 14:
WZORCOWANIE to czynności ustalające relacje między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

Inaczej mówiąc:
legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez Organ Administracji Miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania przepisów metrologicznych.

Natomiast wzorcowanie to zbiór działań ustalających (w określonych warunkach) zależności pomiędzy wartościami wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub system pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.
Legalizacja jest wymagana tam, gdzie pomiar wiąże się ze sprzedażą.
Z punktu widzenia pomiarowego interesuje nas zawsze kompletny i wiarygodny wynik pomiaru (badania). Czyli taki,  który zawiera zarówno wartość wielkości zmierzonej jak i niepewność pomiaru związaną z uzyskanym wynikiem.

Przy czym niepewność pomiaru jest wielkością wyznaczającą przedział liczbowy, w którym wartość prawdziwa leży z określonym, dużym prawdopodobieństwem.
Niepewność pomiaru świadczy zatem o jakości uzyskanego wyniku.

Wynik legalizacji wagi pozawala stwierdzić, że waga jest w granicach błędów dopuszczalnych, czyli spełnia wymagania metrologiczne wg określonej klasy dokładności.

Wynik wzorcowania daje natomiast informacje o błędach wskazań i niepewności ich wyznaczenia dla danych obciążeń.

Przykład:

Legalizacja wagi w III klasie dokładności o parametrach: Max = 7500 kg, e = d = 5 kg
oznacza np. dla obciążenia m = 2000 kg, że wynik ważenia znajduje się w przedziale:
od 1997,5 kg do 2002,5 kg;
ta sama waga przy wzorcowaniu pozwoliła ustalić następujący wynik (dla tego samego obciążenia) m = (2000±1,015)kg przy poziomie ufności 95%.

Celem wzorcowania jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, a więc jego przydatność do wykonywania pomiarów.
Podczas wzorcowania musi być zachowana spójność pomiarowa, czyli nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca krajowego lub międzynarodowego.
Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany.

Obecnie nie istnieją żadne przepisy prawne wyznaczające terminy wzorcowań, ani okresów ważności świadectw wzorcowania.
Terminy powtórnych wzorcowań powinny być ustalane przez samego użytkownika przyrządu pomiarowego i być zapisane w księdze jakości lub dokumentach z nią związanych.