mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Kable pomiarowe


Kategoria: ,

Kable pomiarowe

Kable pomiarowe

Niezawodne i dokładne wyniki pomiarów uzyskuje się w optymalnych warunkach. Cały łańcuch pomiarowy  musi być przy tym odpowiednio wysokiej jakości.

Pożądana wysoka dyspozycyjność urządzeń i systemów stosowanych dla potrzeb produkcji w przemyśle stawia także ogromne wymagania projektom okablowania. Odpowiednio dla takich  zastosowań zarówno kable jak i połączenia wtykowe muszą być nie tylko wytrzymałe, lecz także posiadać doskonałe zdolności transmisyjne.

Oprócz powyższych wymagań mechanicznych i pomiarowych kable pomiarowe muszą spełniać  oczywiście wszelkie wymagania właściwych norm i dyrektyw. Obok dyrektyw 2011/65/UE (tzw. dyrektywy ROHS, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznych) oraz 2012/19/UE (tzw. dyrektywy WEEE, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) dla specjalnych zastosowań istnieją także dalsze dyrektywy, jak np. dyrektywa 94/9/UE (tzw. ATEX, w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem).

W zależności od warunków środowiskowych otoczenia kable muszą spełniać także dodatkowe wymagania dotyczące na przykład odporności na oleje i wodę, jak również zmiany pogodowe ponadto sposób ich montażu i pracy – np. nadających się do prowadników przewodów (chodzi o częste ruchy i zginanie).

Nie można tu oczywiście pominąć kwestii właściwości elektrycznych kabli pomiarowych, w szczególności odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, na przykład wyposażenia w odpowiednie ekranowania (dyrektywa 2004/108/UE, tzw. KEM,  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej).

Ekran kabla jest najczęściej wykonywany z materiałów niemagnetycznych, jak na przykład miedź lub aluminium. Ekran stanowią najczęściej dwa komplety splecionych ze sobą drutów przebiegających w przeciwnym kierunku. Tak utworzony splot ma te zaletę, że stanowi ekran dla promieniowania elektromagnetycznego jednocześnie zapewniając odpowiednią giętkość kabla.  Gęstość i grubość splotu są cecha jakościową ekranu. Dla osiągnięcia dobrego ekranowania pokrycie powinno wynosić ok. 95% powierzchni chronionego kabla.

 

Opracowanie własne + materiały prasowe firmy HBM.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.