mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Ex w USA


Kategoria: ,

Ex w USA

Ex w USA

Ex w USA – zasady ochrony przeciwwybuchowej są identyczne na całym świecie. W Ameryce Płn. rozwinęły się jednakże techniki znacznie odbiegające od IEC [International Electrical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)]. Różnice dotyczą m.in. podziału stref zagrożenia wybuchowego, konstrukcji i instalowania urządzeń elektrycznych.

W USA obowiązuje standard NEC (National Electrical Code) a w Kanadzie CEC (Canadian Electrical Code).  Standardy te mają charakter przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych dla wszystkich stref i wskazujących szereg dalszych norm innych instytucji.  Zawierają postanowienia odnośnie instalowania i budowy odpowiednich środków produkcji.

W USA są to przeważnie normy:

 • Underwriters Laboratories Inc. (UL),
 • Factory Mutual Research Corporation (FM) oraz
 • International Society for Measurement and Control (ISA).

Natomiast w Kanadzie – Canadian Standards Association (CSA).

Stopnie ochrony obudów


stopnie IP obudów wg IEC 60529 są w USA określane wg Standard Publ. No. 250  NEMA (National Electrical Manufacturing Association). Nie są porównywalne z oznaczeniami wg IEC z uwagi na uwzględnienie  dodatkowego oddziaływania otoczenia (np.: cieczy chłodzące, olejów chłodząco-smarujących, korozji, oblodzenia, gradu).


Strefy zagrożenia wybuchowego funkcjonują w Ameryce Płn. pod nazwą  »hazardous (classified) locations« .  W USA są zdefiniowane w Rozdziale 500 i 505 standardu National Electrical Code (NEC) a w Kanadzie w Rozdziale 18 i Załączniku J standardu Canadian Electrical Code (CEC).
Obejmują one obszary, w których palne gazy, pary lub mgły (Class I), pyły (Class II) lub włókna i fusy (Class III) mogą występować w ilościach stwarzających zagrożenie.

Zależenie od częstości lub czasu występowania tych substancji tradycyjnie dzieli się strefy zagrożenia wybuchowego na Division 1 oraz Division 2.

W 1996 dla Class I dodatkowo wprowadzono w USA system klasyfikacji podobny do IEC.

Zmiana ta nastąpiła w Artykule 505 standardu NEC, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wyboru najbardziej optymalnego  systemu.
Także w Kanadzie wprowadzono dla Class I (CEC Wydanie z 1988 r.) wg, którego klasyfikowano wszystkie nowo instalowane urządzenia.

W tradycyjnym północnoamerykańskim systemie klasyfikacji wybuchowe gazy, pary i mgły  w Class I są podzielone na grupy wybuchowości gazowej (Groups) A, B, C a palne pyły w Class II na grupy wybuchowości pyłu E, F oraz G.
Przy czym litera A oznacza  najniebezpieczniejsza grupę, natomiast wg IEC oraz wg nowego podziału zgodnie z Art. 505 grupa C jest najbardziej niebezpieczna.

W USA i Kanadzie dla osprzętu elektrycznego i urządzeń przeznaczonych dla stref zagrożonych wybuchem istnieje obowiązek uzyskania dopuszczenia.  O obowiązku dopuszczenia decydują właściwe władze, którymi są państwowe jednostki badawcze.

Certyfikacja i oznaczanie

Class I, II & III, Division 1 oraz 2
środki produkcji dopuszczone w Class I, Class II oraz Class III, Division 1 oraz Division 2 powinny być oznaczane w następujący sposób:

 1. Class(es), Division(s)
  (opcjonalnie poza Division 2)
 2.  Grupy gazowe / pyłowe.
 3. Temperatura robocza lub klasa temperaturowa
  (opcjonalnie dla T5 oraz T6)

Przykład: Class I Division 1 Groups C D T4

Class I, Zone 0, 1 oraz 2
W przypadku środków produkcji do zastosowań w Class I, Zone 0, Zone 1 lub Zone 2 następuje rozróżnienie pomiędzy »Division Equipment« oraz »Zone Equipment«.

(1) Division Equipment
środki produkcji dopuszczone w Class I, Division 1 i/lub Class I, Division 2 mogą być oznaczane w następujący sposób:

 1. Class I, Zone 1 lub Class I, Zone 2
 2. Grupa gazowa IIA, IIB lub IIC
 3. Klasa temperaturowa
 4. Rodzaj wykonania przeciwwybuchowego

Przykład: Class I Zone 1 d, e IIC T4

(2) Zone Equipment
Środki produkcji odpowiadające  jednemu lub wielu rodzajom wykonania przeciwwybuchowego wg Art. 505 standardu NEC oraz  Rozdziałowi 18 normy CEC powinny nosić następujące oznaczenie:

 1. Class (opcjonalnie w Kanadzie)
 2. Zone (opcjonalnie w Kanadzie)
 3. Symbol AEx (USA) ewentualnie Ex lub EEx (Kanada)
 4. Skrót danego rodzaju wykonania(ń) przeciwwybuchowego
 5. Grupę urządzeń elektrycznych II lub grupy gazowej IIA, IIB lub IIC
 6. Klasę temperaturową

Przykład: Class I Zone 0 AEx ia IIC T6

Źródło: opracowanie własne autora

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.