mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: EU ETS


Kategoria:

EU ETS

EU ETS = Europejski Systemu Handlu Emisjami  (European Union Emision Trading System) = został ustanowiony dyrektywą 2003/87/WE. Od 2008 r. obejmuje 27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W objętych nim sektorach przemysłowych takich jak wytwarzanie energii, przetwórstwo żelaza i stali, przemysł papierniczy oraz przetwarzanie surowców mineralnych (np. branża cementowa czy szklarska), znajduje się obecnie około 11 tys. obiektów. Od 2012 r. włączono do ETS emisje lotnicze, wytwarzane podczas lotów do Europy i z tego kontynentu.  Europejski System Handlu Emisjami jest wdrażany etapowo.

Etap pierwszy realizowany w latach 2005–2007 stanowił fazę pilotażową, stworzono wówczas podstawy instytucjonalne funkcjonowania handlu emisjami. W etapie tym ustalono cenę emisji CO2 oraz utworzono rynek uprawnień, zainicjowano handel zezwoleniami na emisję na terenie UE oraz opracowano sposób monitorowania i weryfikacji rzeczywistych emisji zakładów objętych systemem.

Drugi etap wdrażania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami obejmuje okres od 1 stycznia 2008 r. do końca 2012 r. i zbiegł się w czasie z terminami określonymi dla pierwszego okresu obowiązywania Protokołu z Kioto.

W kwietniu 2009 r. ukazała się zaś dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska w porozumieniu z Parlamentem Europejskim uzgodniła program działań do 2020 r., nazywany czasem programem „3 x 20”.  Zgodnie z jego założeniami Unia Europejska zredukuje o 20% emisję gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990, do 20% zwiększy się udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, zużycie energii zostanie zredukowane o 20% dzięki poprawie efektywności energetycznej krajów członkowskich.

Trzecia faza ETS obejmuje okres 8-letni, od 2013 do 2020r.; zakłada ona redukcję zanieczyszczeń CO2 w ramach całej Unii Europejskiej o 21% (w stosunku do 2005 r.).  Polska wywalczyła możliwość zwiększania własnych emisji spoza ETS o 14%.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.