mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Energetyka zgodności + akredytacje


Kategoria: ,

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje to ocena zgodności i akredytacje w sektorze energetycznym.

Dostarczanie energii jest połączone ze złożonymi procesami produkcyjnymi, rozgałęzionymi łańcuchami dostaw oraz handlem wykraczającym poza granice państw. Z tych właśnie względów, w sektorze energetycznym niezbędna jest kontrola surowców, materiałów, produktów, usług oraz systemów. Oceną zgodności zajmują się laboratoria badawcze i wzorcujące, jednostki inspekcyjne, weryfikujące i certyfikujące. Zadaniem systemu akredytacji jest natomiast potwierdzenie kompetencji jednostek dokonujących oceny zgodności. Np. certyfikacja systemu zarządzenia energią wg normy ISO 50001 pozwala przedsiębiorstwu obniżyć zapotrzebowanie energii. Ponadto podnieść sprawność energetyczną i potwierdzić certyfikatem wydolność systemu. Podobnie klasy sprawności energetycznej sprzętu elektrycznego wymagają sprawdzenia i certyfikacji przed ich wprowadzeniem na rynek.

W dziedzinie odnawialnych źródeł energii wszystkie typy i komponenty elektrowni wiatrowych są certyfikowane na zgodność z międzynarodowymi normami i specyfikacjami technicznymi. Podobnie sprawdzane są kwestie bezpieczeństwa turbin wiatrowych. Ponadto ich własności elektryczne z uwagi na współpracę z systemem energetycznym. Podobnie jak jednostki akredytowane oceniają przez badania nieniszczące bezpieczeństwo i sprawność urządzeń energetyki jądrowej. I to zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i recyklingu.

Tematyka zasilania energia jest zawsze powiązana z kwestia substancji szkodliwych dla środowiska powstających w cyklu wytwarzania energii a następnie w wyniku jej użytkowania. Ważnym elementem ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska jest handel uprawnieniami do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU-ETS). W Unii Europejskiej przyczynia się to do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Tak, więc odpowiedzialne za to gałęzie przemysłu muszą regularnie dokonywać bilansowania CO2 a co za tym idzie wykazywać w corocznym sprawozdaniu wielkość emisji gazów cieplarnianych. Ramy prawne stanowi tu Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 600/2012, które określa, że sprawdzanie sprawozdań dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz raportów dotyczących tonokilometrów może być dokonywane jedynie przez jednostki weryfikujące akredytowane na podstawie PN EN ISO 14065.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.