mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Eksploatacja typu


Kategoria:

Eksploatacja typu

Eksploatacja typu

Eksploatacja typu  – Świadectwo dopuszczenia eksploatacji typu – dokument uprawniający do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia.

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu

Tryb wydawania / odmowy / cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014, Poz. 720).

Świadectwo dopuszczenia eksploatacji typu wydaje  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na podstawie złożonego wniosku wniosku zawierającego:
1) nazwę i adres podmiotu, który składa wniosek;                                                                                                     2) określenie rodzaju i typu budowli, urządzenia albo pojazdu kolejowego, dla którego ma być wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu;
3) datę i miejsce sporządzenia wniosku;
4) imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu oraz wymagane załączniki.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.