Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Detektor HOA


Kategoria:

Detektor HOA

Detektor HOA

Detektor HOA – wymagania dla zakresu odczytu / próbkowania (przez detektor HOA – systemu detekcji zagrzanych łożysk) oraz śledzonej powierzchni (w pojeździe szynowym) określa Decyzja 2006/860/WE Komisji. Przy czym wymagania te są precyzowane dla kierunków poprzecznego i podłużnego, a mianowicie:
1. w kierunku poprzecznym zakres odczytu urządzeń (HOA) zagrzanych łożysk, musi być tak dobrany, aby można było mierzyć gorącą powierzchnię śledzoną na długości 50 mm. I  to w zakresie pomiędzy de1 = 1040 mm a de2 = 1120 mm, w odniesieniu do osi pojazdu oraz na wysokości w zakresie od h1 = 260 mm do h2 = 500 mm powyżej szyny (jest to tzw. powierzchnia minimalna).
2. W kierunku podłużnym osiowy zakres odczytu urządzeń (HOA) detekcji zagrzanych łożysk musi się zawierać pomiędzy 80 mm a 130 mm. Przy czym pomiar ten musi być możliwy dla prędkości od 3 km/h do 330 km/h.

W poniższym pliku przedstawiamy szczegóły:

DSAT_powierzchnia pomiarowa

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.