Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Cyfrowe euro


Kategoria: ,

Cyfrowe euro

Cyfrowe euro

Cyfrowe euro – Europejski Bank Centralny (EBC), czyli bank centralny strefy euro, informuje o możliwym wprowadzeniu cyfrowego euro.

Byłby to pieniądz Banku Centralnego i mógłby być używany analogicznie jak gotówka, lecz w postaci cyfrowej.

Byłoby to uzupełnieniem dla gotówki, lecz jej nie zastępował.

Cyfrowe euro usprawniłoby płatności czyniąc je szybszymi, łatwiejszymi i bezpieczniejszymi. W szczególności byłoby to korzystne w przypadku zdarzeń zewnętrznych w rodzaju katastrof naturalnych lub pandemii, gdy nie działają zwykłe usługi płatnicze.

EBC i banki narodowe państw strefy euro sprawdzają teraz korzyści i ryzyko wprowadzenia tej cyfrowej waluty.

Decyzja o starcie projektu „cyfrowego euro” będzie podjęta do połowy 2021 roku.

 

No tags for this post.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.