Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
You are here: Home / Tematy powiązane / Archive by Category "ISO"

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa Energetyka wiatrowa uzyska w Niemczech praktyczną możliwość poprawy i skutecznego zapewnienia jakości. Jak informuje PTB w Braunschweig powstanie wielkogabarytowy przyrząd do pomiaru współrzędnych umożliwiający pomiar olbrzymich podzespołów elektrowni wiatrowych. Przyrząd pozwoli także na pomiar i kalibrację bardzo dużych momentów obrotowych. Na terenie Niemieckiego Instytutu Metrologicznego powstanie budynek wyposażony w dźwig do rozładunku podzespołów, […]

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001 Aktualna ISO 9001, czyli PN-EN ISO 9001:2015 -5  została zaktualizowana zgodnie z nową koncepcją opracowywania norm systemów zarządzania. Chodzi mianowicie o HLS = High Level Structure (tzn. wg struktury nadrzędnej), bazującą na następujących założeniach: unifikacji struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania oraz identycznego bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania. […]

ISO nowelizacja

ISO nowelizacja ISO nowelizacja – podamy bardziej szczegółowe informacje o nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO Nowelizacja ISO 9001: Z końcem października 2015 została opublikowana norma PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja angielska: „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”. Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wówczas, gdy organizacja: Potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub […]

Rewizja ISO 9001

Rewizja ISO 9001 Rewizja ISO 9001 do ISO 9001:2015 – w roku bieżącym powinna nastąpić finalizacja rewizji normy ISO 9001 (a także ISO 14001). Poniżej przedstawiamy tzw. „kamienie milowe” tej rewizji. Z chwilą opublikowania FDIS dla ISO 9001 jednostka certyfikująca może przeszkolić swoich auditorów a następnie rozpocząć audity przejścia. Jednostka certyfikująca nie może jednak wystawiać certyfikatów, […]

Święto Akredytacji

Święto Akredytacji Święto Akredytacji  – 9 czerwca jest Światowym Dniem Akredytacji. Z tej właśnie okazji, z inicjatywy międzynarodowych organizacji akredytacyjnych ILAC i IAF w dniach 9./10.06.2015 została zorganizowana w Berlinie Konferencja Akredytacyjna 2015. Zasadnicza tematyka konferencji obejmowała: Aktualny stan rewizji norm ISO/IEC 17011 oraz ISO/IEC 17025, Rozwój systemu akredytacji w Niemczech i na świecie, Kierunki aktualnej […]

PN-EN ISO 14065

PN-EN ISO 14065 PN-EN ISO 14065 – przybliżymy tu normę PN-EN ISO 14065:2013-07 – wersja angielska Gazy cieplarniane – Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikacje dotycząca gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania. Zakres: W normie tej wyszczególniono zasady i wymagania dla jednostek prowadzących walidację lub weryfikację asercji dotyczących gazów cieplarnianych (GHG). […]

PN-EN ISO 50001

PN-EN ISO 50001 PN-EN ISO 50001 – aktualnie jest to norma w wydaniu z roku  2012 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania”. Wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc […]

Energetyka zgodności + akredytacje

Energetyka zgodności + akredytacje Energetyka zgodności + akredytacje to ocena zgodności i akredytacje w sektorze energetycznym. Dostarczanie energii jest połączone ze złożonymi procesami produkcyjnymi, rozgałęzionymi łańcuchami dostaw oraz handlem wykraczającym poza granice państw. Z tych właśnie względów, w sektorze energetycznym niezbędna jest kontrola surowców, materiałów, produktów, usług oraz systemów. Oceną zgodności zajmują się laboratoria badawcze i […]

Wagi oraz SZJ

Wagi oraz SZJ Wagi oraz SZJ – czyli wagi w Systemie Zarządzania Jakością (SZJ). W wielu przedsiębiorstwach, firmach lub organizacjach z  wdrożonymi Systemami Zarządzania Jakością znajdują się  przyrządy pomiarowe wymagające nadzorowania. Przyrządami takimi mogą być także wagi.  Zagadnienie to omawiamy na przykładzie wag analitycznych – patrz plik poniżej. Wagi w Systemie Zarządzania Jakością Waga w […]

Zmiana ISO 9001

Zmiana ISO 9001 Zmiana ISO 9001 – kolejna (czwarta) zmiana normy ISO 9001. Celem kolejnej zmiany najbardziej znanej normy ISO 9001 zatytułowanej „Systemy zarządzania jakością. Wymagania” (już przeszło 1, 1 mln organizacji na całym świecie zostało certyfikowanych wg  tej właśnie normy) jest jej ukształtowanie w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, dopasowanie do zmieniającego się środowiska […]