Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na S"

Sekunda

Sekunda Sekunda [s] = jednostka podstawowa czasu w Układzie SI oznacza czas równy liczbie okresów promieniowania odpowiadającego przejściu miedzy dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 133Cs (cezu 133) w temperaturze 0 K, która to liczba jest równa dokładnie 9 192 631 770 s-1 (Hz). Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. Pamiętajmy […]

SRK

SRK SRK – Sterowanie Ruchem Kolejowym, to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami bezpieczeństwa i sprawności ruchu pojazdów szynowych. Przy czym poruszają się one w sposób zorganizowany po układach torowych. Źródło: Problemy kolejnictwa – Zeszyt 155 Zgodnie z Instrukcją Ie-12 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: urządzenia sterowania ruchem kolejowym to urządzenia techniczne przeznaczone do sterownia ruchem kolejowym. […]

Szerokość toru.

Szerokość toru Szerokość toru (zwana także w kolejnictwie rozstawem lub prześwitem szyn) jest definiowana jako najmniejsza odległość pomiędzy szynami mierzona poniżej poziomu główki szyny (PGS) w zakresie od 0 … 14 mm. Wyjątkiem są koleje wąskotorowe, w których zakres ten wynosi 0 … 10 mm oraz 0 … 8 mm w przypadku tramwajów. Szerokość toru normalnego […]

Smartfon

Smartfon Smartfon (ang. smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Coraz większą popularnośż zyskują smartfony wspierające tryb Dual SIM – umożliwiający korzystanie z dwóch kart SIM w jednym telefonie komórkowym. Coraz więcej współczesnych modeli telefonów jest przystosowana do obsługi Dual SIM. Większość z nich […]

Liniowy dSAT

Liniowy dSAT Liniowy dSAT-  to system dSAT dla określonej linii wykorzystujący informację z urządzeń dSAT, ukierunkowany na monitoring i ciągłe śledzenie parametrów biegowych taboru, wpływających na proces kierowania ruchem (również śledzenie trendów zmian) – prezentacja danych w układzie geograficznym. Definicja powyższa została zaczerpnięta z Instrukcji Ie-3:  Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru, Załącznik do […]

Skrajnia budowli

Skrajnia budowli Skrajnia budowli – zarys figury płaskiej stanowiący podstawę do określenia wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów szynowych na, zewnątrz którego powinny się znajdować wszelkie budowle, urządzenia i przedmioty położone przy torze, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego współdziałania z torem, jak np. hamulce torowe w stanie roboczym i przewody jezdne. Rozróżnia się cztery odmiany […]

Skrajnia taboru

Skrajnia taboru Skrajnia taboru – jest to zarys figury płaskiej stanowiący podstawę do określenia największych dopuszczalnych wymiarów taboru w przekroju poprzecznym. Rozróżnia się dwie odmiany skrajni taboru: A – skrajnia ruchu międzynarodowego uwzględniająca wszystkie rodzaje pojazdów szynowych z wyjątkiem pojazdów trakcyjnych, B – skrajnia dla ruchu wewnętrznego (krajowego) uwzględniająca wszystkie rodzaje pojazdów szynowych. Na poniższym […]

Składnik interoperacyjności

Składnik interoperacyjności Składnik interoperacyjności =  podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność kolei; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie. Na przykład: Wymagania dla składników interoperacyjności związanych z taborem kolejowym są zawarte w TSI podsystemów: Koleje dużych prędkości (TSI HS) […]

System kolei

System kolei SYSTEM KOLEI =  wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci (definicja wg. Ustawy o transporcie kolejowym, patrz aktualnie Dz.U. 2015 poz. 200, http://isap.sejm.gov.pl/). System ten dzieli się na podsystemy, które już opisywaliśmy. Uwaga: sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych […]

Skale temperatur

Skale temperatur Skale temperatur – w poniższym pliku przedstawiamy podstawowe dane o skalach temperaturowych: Skale temperaturowe Przedstawiono skale według ich twórców tj.:  Kelvina, Celsjusza i Fahrenheita. Podano typowe wzory przeliczeniowe wartości pomiędzy wyżej wymienionymi skalami. Przemysłowe zakresy mierzonych temperatur mają ogromną rozpiętość. Od temperatur bliskich zeru bezwzględnemu (ułamki kelwina) w kriogenice po tysiące kelwinów w […]

Page 1 of 2 1 2