mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na P"

Patent

Patent Patent to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Prawo to jest przyznawane zgłaszającemu wynalazek na terenie danego państwa lub państw przez kompetentny organ. Jest to prawo obowiązujące terytorialnie. Jest zatem ograniczone granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Zalicza się do powszechnie znanych praw własności intelektualnej lub […]

Pellbow®

Pellbow® Pellbow® jest specjalnie opracowanym, opatentowanym kolankiem rurowym. Jest to tzw. kolanko przeciwścierne zabezpieczające łuk rurowy przed ścieraniem przez transportowany materiał. Konstrukcyjnie element jest podobny do typowego kolanka o krótkim promieniu gięcia, które zostało zaopatrzone w dużą komorę rozprężną pomiędzy wlotem a wylotem łuku. W komorze tej tworzy się warstwa z nosiwa  (transportowanego materiału) zapewniająca […]

Podajnik celkowy

Podajnik celkowy Podajnik celkowy, zwany także dozownikiem celkowym jest przyrządem do dozowania, zasilania lub wybierania drobnoziarnistych i pylistych produktów lub granulatów. Podajniki te są zwykle stosowane pod silosami i zasobnikami w celu zdjęcia nacisku materiału sypkiego ze ścianek zbiornika i odciążenia silosu za pomocą posobnych urządzeń odbierających, jak na przykład przenośniki ślimakowe, przenośniki korytowe łańcuchowe, […]

Pompa jak turbina

Pompa jak turbina Pompa jak turbina – działa, gdy woda przepływa przez nią w kierunku odwrotnym. Obraca zatem wirnik w przeciwnym kierunku w stosunku do tradycyjnego trybu pracy, w którym to pompa wprawia wodę w ruch poprzez pobór prądu. W ten sposób skonfigurowana pompa może wytwarzać energię w wyniku różnicy ciśnień pochodzącej ze spadu i […]

Pojazd szynowy

Pojazd szynowy Pojazd szynowy (kolejowy) – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (np. lokomotywa, wagon, drezyna). Na poniższych fotografiach pokazano ich przykłady. Pojazdy szynowe (kolejowe) można podzielić następujące grupy: trakcyjne, w tym autonomiczne (czyli posiadające własne źródło energii, np. lokomotywy spalinowe) oraz nieautonomiczne (nie posiadają własnego źródła energii, […]

PN-EN ISO 14065

PN-EN ISO 14065 PN-EN ISO 14065 – przybliżymy tu normę PN-EN ISO 14065:2013-07 – wersja angielska Gazy cieplarniane – Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikacje dotycząca gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania. Zakres: W normie tej wyszczególniono zasady i wymagania dla jednostek prowadzących walidację lub weryfikację asercji dotyczących gazów cieplarnianych (GHG). […]

PN-EN ISO 50001

PN-EN ISO 50001 PN-EN ISO 50001 – aktualnie jest to norma w wydaniu z roku  2012 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania”. Wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc […]

PN-EN 14363

PN-EN 14363 PN-EN 14363 – aktualnie z roku 2007 – wersja polska, Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne. Zakres normy: Testy dopuszczeniowe właściwości biegowych pojazdów szynowych transportu publicznego poruszających się bez ograniczeń po torach o standardowej szerokości 1435 mm (w tym także niestandardowych jak […]

Połączenie łańcuchowe

Połączenie łańcuchowe  Połączenie łańcuchowe (ang. Daisy-Chain Network) jest to rodzaj topologii sieci informatycznej. Ten sposób połączenia jest stosowany np. przy łączeniu cyfrowych wagowych przetworników pomiarowych, jak na rysunku poniżej: Powyższy przykład pochodzi z materiałów informacyjnych firmy Mettler Toledo. Takie połączenie firma ta stosuje  np. w cyfrowych wagach samochodowych. Przypomnijmy, że topologia to sposób wykonania sieci na danym […]

Płaskie miejsce

Płaskie miejsce Płaskie miejsce – wytarcie miejscowe powodujące utratę walcowości na powierzchni tocznej obręczy (wieńca koła bezobręczowego). Powstaje w wyniku zablokowania zestawu kołowego w trakcie jazdy pojazdu trakcyjnego. Zgodnie z Instrukcja Ir-1 PKP PLK S.A. – Rytmiczne stuki w czasie jazdy pociągu wskazują na to, że w pociągu znajduje się wagon mający koła z płaskimi miejscami lub […]

Page 1 of 4 1 2 3 4