mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Generic filters
 
You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na K"

Kadziowóz

Kadziowóz Kadziowóz jest specjalnym wagonem kolejowym przeznaczonym do transportu surówki żelaza. Pojęcie kadzi wywodzi się od zbiornika, do którego pierwotnie zlewano surówkę z wielkiego pieca. Była to płaska wlewnica pozwalająca na niezbyt wysokie umiejscowienie otworu spustowego z wielkiego pieca.  Aktualnie wielkie piece są zaopatrzone w tzw. dolne piętro, prze które mogą przejeżdżać pociągi. Surówka może […]

Kable pomiarowe

Kable pomiarowe Niezawodne i dokładne wyniki pomiarów uzyskuje się w optymalnych warunkach. Cały łańcuch pomiarowy  musi być przy tym odpowiednio wysokiej jakości. Pożądana wysoka dyspozycyjność urządzeń i systemów stosowanych dla potrzeb produkcji w przemyśle stawia także ogromne wymagania projektom okablowania. Odpowiednio dla takich  zastosowań zarówno kable jak i połączenia wtykowe muszą być nie tylko wytrzymałe, […]

Koleje Dużych Prędkości

Koleje Dużych Prędkości Podsystem kolejowych przewozów pasażerskich charakteryzujący się znacznie większą prędkością handlową pociągów niż pozostałe rodzaje przewozów. W Unii Europejskiej kryteria zaliczenia do kolei dużych prędkości zostały określone w Załączniku I do dyrektywy Rady 96/48 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. L 235z 17.9.1996, str. 6, z późn. […]

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe – wszystkie konstrukcje ze stali (z reguły ze stali węglowej lub niskostopowej), dla których jest wymagane świadectwo bezpieczeństwa odnoszące się do nośności (np. konstrukcje mostów, urządzeń energetycznych, budowli przemysłowych, hal itd.). Obowiązuje norma EN 1090-1:2009 a jej wymagania odnoszą się do oceny zgodności: właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub […]

Kandela

Kandela Kandela [cd] = jednostka miary światłości w danym kierunku, a jej wielkość jest określona przez ustaloną wartość liczbową skuteczności świetlnej promieniowania źródła emitującego w danym kierunku promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 540 ∙ 1012 Hz i jest równa dokładnie: 683 lm∙W-1. Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. Zwróćmy […]

Kelwin

Kelwin Kelwin [K] = jednostka miary temperatury termodynamicznej w Układzie SI.  Jej wielkość jest określona przez ustaloną wartość liczbowej stałej Boltzmanna (k) równą dokładnie: 1,380 6X ∙10-23  J∙K-1. Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. Uwaga: X oznacza jedna lub więcej dodatkowych cyfr, które należy dodać do wartości liczbowej […]

Kilogram

Kilogram Kilogram [kg] = jednostka podstawowa masy w Układzie SI. Jej wielkość jest określona przez ustaloną wartość liczbową stałej Plancka (h), równą dokładnie 6,626 06X ∙ 10-34 J∙s. Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. Uwaga: X oznacza jedna lub więcej dodatkowych cyfr, które należy dodać do wartości liczbowej […]

Kawitacja

Kawitacja Kawitacja – wg Polskiej Normy (PN-86/H-04426) jest to zjawisko wywołane zmiennym polem ciśnień cieczy. Polega ono na powstawaniu, powiększaniu i zanikaniu pęcherzyków lub innych obszarów zamkniętych zawierających parę danej cieczy, gaz lub mieszaninę parowo-gazową. Na co dzień spotykamy się z tym zjawiskiem np. gotując wodę w czajniku elektrycznym. Po włączeniu czajnika z wodą pojawia […]

Kalibracja

Kalibracja Kalibracja = czynności metrologiczne z użyciem kalibratorów. Pojęcie kalibracji (kalibrowania) w metrologii zastępuje pojęcie wzorcowanie narzędzia pomiarowego. W ostatnich 30 latach rozpoczęto produkcję wzorcowych, regulowanych źródeł zwanych kalibratorami dla różnych wielkości fizycznych: napięcia, natężenia prądu, ciśnienia przeznaczonych do wzorcowania i sprawdzania narzędzi pomiarowych. Źródło: J.Piotrowski, K.Kostyrko: „Wzorcowanie aparatury pomiarowej”, PWN W-wa 2012 Uwaga: Przyrządy […]

Korekcja

Korekcja Korekcja = regulacja zmierzająca do uzyskania pożądanych właściwości przyrządu pomiarowego. Do jej wykonania jest potrzebna osoba upoważniona, np. znająca odpowiedni kod, który jest kluczem do elementów regulacyjnych (trzeba znać odchyłkę parametrów konstrukcyjnych od wartości znamionowych oraz procedurę korekcji). Korekcję wykonuje się zwykle nastawiając wartość określoną przez miarę wzorca użytego do korekcji. W tym sensie […]