mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na E"

EHEDG

EHEDG EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) – Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, tworzących zespół działający jako konsorcjum. Składaja się z przedstawicieli: producentów maszyn i urządzeń, przemysłu spożywczego, instytutów badawczych oraz instytutów publicznych ochrony zdrowia. Misja Stowarzyszenia jest zdefiniowana następująco: „umożliwienie produkcji żywności bezpiecznej poprzez opracowanie przewodników, jako upoważnione i przygotowane do tego Stowarzyszenie, […]

Eksploatacja typu

Eksploatacja typu Eksploatacja typu  – Świadectwo dopuszczenia eksploatacji typu – dokument uprawniający do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu Tryb wydawania / odmowy / cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie dopuszczania do eksploatacji […]

Sterowanie pociągiem

Sterownie pociągiem  Sterowanie pociągiem, czyli ETCS (European Train Control System) = Europejski System Sterowania Pociągiem Od prawie 20 lat w krajach UE jest wdrażany Projekt Europejskiego Systemu Sterownia Pociągiem (European Train Control System). Takie sterowanie ma umożliwić, aby pociągi z jednego kraju mogły być użytkowane w innych krajach bez konieczności  dodatkowego technicznego wyposażenia tych pociągów. Właściwość […]

ERTMS

ERTMS ERTMS (European Rail Traffic Management System) – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym obejmujący swoim zakresem System ETCS i System GSM-R: ETCS (European Rail Traffic Management System / European Train Control System) – Europejski System Sterowania Pociągiem poziom 2, stanowiący docelowe, europejskierozwiązanie dla bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podsystem Systemu GSM-R GSM-R (European Rail Traffic Management […]

Etalon

Etalon Etalon = wzorzec pomiarowy, jest to realizacja danej wielkości służąca jako odniesienie, której towarzyszy zadeklarowana wartość wielkości i związana z nią niepewność pomiaru [źródło: PKN-ISO/IEC Guide 99:2010]. Wg słownika VIM (z 1996 r.) – jest to natomiast przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy, przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtworzenia jednostki miary, jednej […]

Energia odnawialna

Energia odnawialna Energia odnawialna = energia uzyskiwana z zasobów naturalnych takich jak słońce, wiatr, deszcz, fale, biomasa, energia geotermiczna. Źródła te mają dwie podstawowe zalety: 1) nie wyczerpują się (w niedalekiej przyszłości); 2) nie emitują gazów cieplarnianych. Średnie wykorzystanie tych źródeł w UE wynosi 8,5%. Odnawialna energia  dopiero zaczyna być stosowana na większą skalę. Wg […]

EU ETS

EU ETS = Europejski Systemu Handlu Emisjami  (European Union Emision Trading System) = został ustanowiony dyrektywą 2003/87/WE. Od 2008 r. obejmuje 27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W objętych nim sektorach przemysłowych takich jak wytwarzanie energii, przetwórstwo żelaza i stali, przemysł papierniczy oraz przetwarzanie surowców mineralnych (np. branża cementowa czy szklarska), […]

EOG

EOG EOG = Europejski Obszar Gospodarczy  (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Członkami EOG są: Austria,Belgia,Bułgaria,Cypr,Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, […]

EFTA

EFTA EFTA = European Fair Trade Association =  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu międzyrządowa organizacja ustanowiona w 1960 r. przez siedem państw europejskich w celu promowania wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla państw członkowskich. Wszyscy pierwotni sygnatariusze, z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii, wystąpili z EFTA w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej (UE), tak jak Finlandia, która […]

EKSPERTYZA METROLOGICZNA

EKSPERTYZA METROLOGICZNA EKSPERTYZA METROLOGICZNA  to wszelkie działania mające na celu zbadanie i wykazanie, np. w celu zaświadczenia w sądzie o stanie danego przyrządu pomiarowego. A także w celu określenia jego właściwości metrologicznych, m.in.  przez odniesienie do właściwych wymagań przepisów prawnych.