mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Słowa na D

You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na D"

DIN 27201-5

DIN 27201-5 DIN 27201-5 (TRF 0014) Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Grundlagen und Fertigungstechnologien – Teil 5: Beurteilungsgrößen und Anforderungen zur Verteilung der Rad- und Radsatzaufstandskräfte der Eisenbahnfahrzeuge; Prüf- und Einstellverfahren. State of railway vehicles – Basic principles and production technology – Part 5: Assessment parameters and requirements of the distribution of wheel forces and vertical wheelset forces of railway […]

DSAT

DSAT DSAT = Detekcja Stanów Awaryjnych Taboru oznacza urządzenia przeznaczone do wykrywania w taborze kolejowym deformacji powierzchni tocznej kół powodującej pęknięcia szyn i rozjazdów oraz uszkodzeń hamulców i zagrzania łożysk osiowych, które mogą być przyczyną wypadków kolejowych i zniszczeń infrastruktury technicznej. Ogólnie mówiąc są to urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru do wykrywania nieprawidłowości elementów biegowych […]

Dowód legalizacji

Dowód legalizacji Dowód legalizacji – świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczone na przyrządzie pomiarowym poświadczające dokonanie legalizacji. (Ustawa Prawo o Miarach).

Działka v

Działka v Działka v – czyli działka legalizacyjna wagowego przetwornika pomiarowego [ Load cell verification interval] = działka wagowego przetwornika pomiarowego  wyrażona w jednostkach masy, stosowana do w testach mających na celu określenie klasy dokładności przetwornika. Można także powiedzieć, że jest to (wyrażony w jednostkach masy) iloraz zakresu pomiarowego przetwornika i liczby podziału tego zakresu. Patrz także: Zalecenie OIML […]

Dodające urządzenie tarujące

Dodające urządzenie tarujące Dodające urządzenie tarujące → urządzenie tarujące

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności (deklaracja WE o zgodności typu) jest to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.

Nowe podejście

Nowe podejście Nowe podejście – Dyrektywy nowego podejścia są to dyrektywy Unii Europejskiej uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7.05.1985 w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.

Dyrektywy Starego Podejścia

Dyrektywy Starego Podejścia Dyrektywy Starego Podejścia obejmują konkretne wyroby. Zaś odnoszące się do nich wymagania, jak i sposób przeprowadzenia badań, określają je w sposób szczegółowy. Mają one charakter nakazowy. Zaletą ich jest łatwość identyfikacji wyrobu oraz dokonania oceny zgodności. W sposób szczegółowy podają bowiem  wymagania (szczegóły projektu, wzory, ograniczenia liczbowe itp.). Bardzo ułatwia kontrolę zgodności, […]

Dyrektywa

Dyrektywa Dyrektywa – dyrektywy  (w prawie Unijnym)– obowiązują co do celu. Wymagają przeniesienia do prawa krajowego . Występują przypadki zamienności Dyrektyw tzw. Starego Podejścia z innymi aktami, np. w przypadku przemysłu motoryzacyjnego z Regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (Regulaminy EKG ONZ).

DRYFT

DRYFT DRYFT, pełzanie jest to powolna zmiana charakterystyki metrologicznej przyrządu pomiarowego.

Page 1 of 2 1 2